Hoppa till huvudinnehåll

Schaktfritt renoverings- och ledningsbyggande –  grundkurs

Lär dig hur och när du använder schaktfria metoder för ett miljömässigt, ekonomiskt och tekniskt framgångsrikt projekt. Efter kursen har du kännedom om många av de faktorer som du som beställare behöver ta hänsyn till, och en vägledning till hur du kan hantera dem.

Under kursen tar vi upp hur du med schaktfria metoder uppnår mindre miljöpåverkan, ökad tillgänglighet och oftast lägre kostnader än konventionell schaktning. Du lär dig för- och nackdelar och kan avgöra när schaktfritt är rätt val. Efter kursen vet du vilka faktorer inom schaktfria tekniker som bidrar till lyckade projekt.

Kursen anordnas i samarbete med SSTT.

Innehåll

Kursen är två dagar och tar upp

  • Varför schaktfritt
  • Metodval – för och nackdelar
  • Vilka förundersökningar måste göras? Rörinspektion, Geoteknik, Materialval, Hydrauliska förutsättningar
  • När bör man inte använda schaktfria metoder
  • Projektinnehåll utifrån ett beställarperspektiv: Projektering, beställning, besiktning, dokumentation, kontroll, byggledning, arbetsmiljö

Under utbildningen blandas teoretiska pass med gruppdiskussioner.

Detaljerat program i pdf-format

Målgrupp

Beställare av ledningsnätsarbeten, såväl vid renovering som nyanläggning, samt konsulter.

Kursavgift

Medlem (kommun/VA-bolag): 9900 kr
Företagspartner (konsult/företag med medlemskap): 14850 kr
Övriga (inget medlemskap): 19800 kr

Är jag medlem? Klicka här för lista
Är jag företagspartner? Klicka här för lista

Kostnad för måltider och logi tillkommer.

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.

Kommande kurser

Här publicerar vi kommande kurstillfällen