Hoppa till huvudinnehåll

Schaktfritt renoverings- och ledningsbyggande –  grundkurs

Lär dig för- och nackdelar med att använda schaktfritt kontra konventionellt ledningsbyggande, och för- och nackdelar mellan olika schaktfria metoder.

Förnyelsetakten av VA-nätet hålls tillbaka av dyra metoder som tär på miljön. Med schaktfritt ledningsbyggande får du lägre miljöpåverkan, ökad tillgänglighet och oftast lägre kostnader än konventionell schaktning.

Innehåll

Kursen är två dagar och tar upp

  • Varför schaktfritt
  • Metodval
  • Vilka förundersökningar måste göras? Rörinspektion, Geoteknik, Materialval, Hydrauliska förutsättningar
  • När bör man inte använda schaktfria metoder
  • Vad ska ett projekt innehålla utifrån ett beställarperspektiv
  • Projektinnehåll utifrån ett beställarperspektiv: Projektering, beställning, besiktning, dokumentation, kontroll, byggledning, arbetsmiljö

Under utbildningen blandas teoretiska pass med gruppdiskussioner

Detaljerat program i pdf-format

Målgrupp

Beställare av ledningsnätsarbeten, såväl renovering som nyanläggning, och konsulter.

Kursavgift

Medlem (kommun/VA-bolag): 9900 kr
Företagspartner (konsult/företag med medlemskap): 14850 kr
Övriga (inget medlemskap): 19800 kr

Är jag medlem? Klicka här för lista
Är jag företagspartner? Klicka här för lista

Kostnad för måltider och logi tillkommer.

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.

Kommande kurser

Här publicerar vi kommande kurstillfällen