Hoppa till huvudinnehåll

Schaktfritt renoverings- och ledningsbyggande –  grundkurs

Lär dig för- och nackdelar med att använda schaktfritt kontra konventionellt ledningsbyggande, och för- och nackdelar mellan olika schaktfria metoder.

Förnyelsetakten av VA-nätet hålls tillbaka av dyra metoder som tär på miljön. Med schaktfritt ledningsbyggande får du lägre miljöpåverkan, ökad tillgänglighet och oftast lägre kostnader än konventionell schaktning.

Innehåll

Kursen är två dagar och tar upp

  • Varför schaktfritt
  • Metodval
  • Vilka förundersökningar måste göras? Rörinspektion, Geoteknik, Materialval, Hydrauliska förutsättningar
  • När bör man inte använda schaktfria metoder
  • Vad ska ett projekt innehålla utifrån ett beställarperspektiv
  • Projektinnehåll utifrån ett beställarperspektiv: Projektering, beställning, besiktning, dokumentation, kontroll, byggledning, arbetsmiljö

Under utbildningen blandas teoretiska pass med gruppdiskussioner

Målgrupp

Beställare av ledningsnätsarbeten, såväl renovering som nyanläggning, och konsulter.