Hoppa till huvudinnehåll

Rörnät – diplomkurs

Fördjupa dina kunskaper i rörnätssystemets uppbyggnad och funktion och hur man anlägger samt driftar, underhåller och förnyar befintliga rörsystem.

Vi har tyvärr beslutat att ställa in samtliga av Svenskt Vattens diplomkurser under hösten.  Vi bedömer att vi under rådande omständigheter har för många osäkerhetsfaktorer att ta i beaktning. Med flera av våra lärare i riskgrupp och många medlemmars reserestriktioner är det inte möjligt att lägga en definitiv planering av hösten. Diplomkurserna är bland Svenskt Vattens viktigaste utbildningar och den samlade bedömningen är att vi har svårt att garantera leverans och kvalitet av dessa under rådande omständigheter. Vi behöver därför pausa diplomkurserna under hösten. Vi beklagar att vi inte kommer kunna erbjuda våra diplomutbildningar under hösten. Det är vårt mål att komma igen under hösten 2021

Innehåll

Kursen är tio dagar uppdelat på två tillfällen om fem dagar. Under kursen går vi igenom

 • Aktuella VA-frågor
 • VA-systemet i samhället
 • Vattenhygien för rörnätspersonal
 • Geoteknik
 • Schakta säkert
 • Ritningsläsning
 • Materialkännedom
 • Läcksökning
 • Ledningsunderhåll
 • Driftstörningsrapportering
 • Aktuella schaktfria metoder
 • Elsäkerhet i rörgravar
 • Arbetsmiljö
 • Hemuppgift
 • Examensuppgift

Detaljerat program i pdf-format

Hemuppgift

Hemuppgiften är en viktig del i kursen. Under tiden mellan etapp 1 och 2 får deltagarna i uppgift att dokumentera ett arbete. Denna dokumentation ligger sedan till grund för andra veckans första dag.

Intyg

Intyg utfärdas efter minst 80% deltagande i kursen med godkända hem och examensuppgifter.

Diplom

För att få Svenskt Vattens diplom ”Rörnät – Anlägg­ning, drift, underhåll och förnyelse”erfodras minst 80 % närvaro under kursen, godkända hem och examensuppgifter samt 3 års vitsordad praktisk erfarenhet av rörnätsarbete.

Målgrupp

Kursen vänder sig till arbetsledare, rörläggare och övrig rörnätspersonal inom VA-förvaltningar. Men även entreprenörer och övriga som praktiskt arbetar med rörnätsarbete.

Förkunskapskrav

Minst ett års praktisk erfarenhet av arbete med ledningsnät.

Kursavgift

Medlem (kommun/VA-bolag): 33000 kr
Företagspartner (konsult/företag med medlemskap): 49500 kr
Övriga (inget medlemskap): 66000 kr

Är jag medlem? Klicka här för lista
Är jag företagspartner? Klicka här för lista

Kostnad för måltider och logi tillkommer.

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.

Kommande kurser 

Här publicerar vi kommande kurstillfällen