Hoppa till huvudinnehåll

Rörnät – diplomkurs

Fördjupa dina kunskaper i rörnätssystemets uppbyggnad och funktion och hur man anlägger samt driftar, underhåller och förnyar befintliga rörsystem.

Innehåll

Kursen är tio dagar uppdelat på två tillfällen om fem dagar. Under kursen går vi igenom

 • Aktuella VA-frågor
 • VA-systemet i samhället
 • Vattenhygien för rörnätspersonal
 • Geoteknik
 • Rörläggning
 • Ritningsläsning
 • Materialkännedom
 • Läcksökning
 • Utbyte, justering och betäckningar
 • Olika skarvmetoder
 • Provtryckning
 • Arbetsmiljö

Diplom

Efter kursen kan du få diplomet ”Rörnät – Anlägg­ning, drift, underhåll och förnyelse”. För att få det krävs minst 80 % närvaro under kursen, godkänd hemuppgift och examensuppgift samt 3 års praktisk erfarenhet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till arbetsledare, rörläggare och övrig rörnätspersonal inom VA-förvaltningar. Men även entreprenörer och övriga som praktiskt arbetar med rörnätsarbete.

Förkunskapskrav

Minst ett års praktisk erfarenhet av arbete med ledningsnät.