Hoppa till huvudinnehåll

Rörnät – diplomkurs

Fördjupa dina kunskaper i rörnätssystemets uppbyggnad och funktion och hur man anlägger samt driftar, underhåller och förnyar befintliga rörsystem.

Vi beklagar att vi inte kommer kunna erbjuda våra diplomutbildningar under 2021. Det är vårt mål att komma igen under 2022.

Innehåll

Kursen är tio dagar uppdelat på två tillfällen om fem dagar. Under kursen går vi igenom

 • Aktuella VA-frågor
 • VA-systemet i samhället
 • Vattenhygien för rörnätspersonal
 • Geoteknik
 • Schakta säkert
 • Ritningsläsning
 • Materialkännedom
 • Läcksökning
 • Ledningsunderhåll
 • Driftstörningsrapportering
 • Aktuella schaktfria metoder
 • Elsäkerhet i rörgravar
 • Arbetsmiljö
 • Hemuppgift
 • Examensuppgift

Detaljerat program i pdf-format

Hemuppgift

Hemuppgiften är en viktig del i kursen. Under tiden mellan etapp 1 och 2 får deltagarna i uppgift att dokumentera ett arbete. Denna dokumentation ligger sedan till grund för andra veckans första dag.

Intyg

Intyg utfärdas efter minst 80% deltagande i kursen med godkända hem och examensuppgifter.

Diplom

För att få Svenskt Vattens diplom ”Rörnät – Anlägg­ning, drift, underhåll och förnyelse”erfodras minst 80 % närvaro under kursen, godkända hem och examensuppgifter samt 3 års vitsordad praktisk erfarenhet av rörnätsarbete.

Målgrupp

Kursen vänder sig till arbetsledare, rörläggare och övrig rörnätspersonal inom VA-förvaltningar. Men även entreprenörer och övriga som praktiskt arbetar med rörnätsarbete.

Förkunskapskrav

Minst ett års praktisk erfarenhet av arbete med ledningsnät.

Kursavgift med reservation för ändringar 2022

Medlem (kommun/VA-bolag): 33000 kr
Företagspartner (konsult/företag med medlemskap): 49500 kr
Övriga (inget medlemskap): 66000 kr

Är jag medlem? Klicka här för lista
Är jag företagspartner? Klicka här för lista

Kostnad för måltider och logi tillkommer.

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.

Kommande kurser 

Här publicerar vi kommande kurstillfällen

Rörnät Diplomkurs

Intresseanmälan
Mer info

1/1 platser bokade

Frågor om denna kurs?

Ring oss på 08-506 002 00 eller skicka din fråga här.

Vill du göra ändringar eller avboka en redan befintlig bokning maila: kursbokning@svensktvatten.se