Hoppa till huvudinnehåll

Rörinspektion för beställare

Här lär du dig hur du använder rörinspektion för att bedöma avloppsledningars status och som underlag för t ex förnyelseplanering. Vi tar även upp rörinspektion som verktyg för besiktning av nylagda eller renoverade ledningar.

Rörinspektion av avloppsledningar är ett enkelt sätt att undersöka en lednings funktion och kondition och ett bra underlag för bland annat förnyelseplanering. Rörinspektion är även ett verktyg för besiktning av nylagda eller renoverade ledningar.

Innehåll

Kursen bygger bland annat på P93, TV-inspektion av avloppsledningar i mark och tar upp

  • Varför inspektion, vad använder man den till?
  • Genomgång av P93
  • Kompletterande mätningar och undersökningar
  • Upphandling av inspektion
  • Utvärdera resultatet
  • Hantering av projekt – från start till mål

Målgrupp

Du som beställer rörinspektion, framförallt i VA-organisationer.