Hoppa till huvudinnehåll

Hygien vid arbete med vattenledningar

Kursen tar upp hur man rent praktiskt kan gå tillväga för att bibehålla vattnets kvalitet – både vid nyanläggning och reparationer. Vi tar också upp HACCP, personlig hygien, spolning och desinfektion av ledningar samt provtagning efter vattenläcka. Just nu håller vi inte denna kurs på grund av corona.

Vattenkvaliteten hos kunden beror inte bara på beredningen i vattenverket utan också på det som händer under distributionen. Kursen belyser vikten av att i alla delar av kedjan från vattenverk till kund arbeta på ett sätt som så långt möjligt behåller vattnet friskt och hälsosamt.

Innehåll

 • Allmänt om dricksvattenhygien, HACCP m.m.
 • Hygien i rörgraven
 • Spolning och desinfektion av vattenledningar
 • Vattenprovtagning
 • Grupparbeten med diskussion;
  • hur man bör agera vid olika situationer, t ex hantering av slangar, rör, pluggar, rep, muffar m.m. i servicebilar
  • hygienrutiner vid vattenmätarbyten
  • hur ofta man bör byta kläder
  • vilka krav som kan ställas på entreprenörer

Detaljerat program i pdf-format

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand rörnätspersonal och deras arbetsledare, men även andra som är intresserade av dessa frågor kan ha nytta av kursen.

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.

Boka kursen till ditt företag

Denna utbildning kan du enbart beställa för leverans hos er. För tillfället är utbildningen pausad pga rådande omständigheter.