Hoppa till huvudinnehåll

Hygien vid arbete med vattenledningar

Kursen tar upp hur man rent praktiskt kan gå tillväga för att bibehålla vattnets kvalitet – både vid nyanläggning och reparationer. Vi tar också upp HACCP, personlig hygien, spolning och desinfektion av ledningar samt provtagning efter vattenläcka.

Vattenkvaliteten hos kunden beror inte bara på beredningen i vattenverket utan också på det som händer under distributionen. Kursen belyser vikten av att i alla delar av kedjan från vattenverk till kund arbeta på ett sätt som så långt möjligt behåller vattnet friskt och hälsosamt.

Innehåll

 • Allmänt om dricksvattenhygien, HACCP m.m.
 • Hygien i rörgraven
 • Spolning och desinfektion av vattenledningar
 • Vattenprovtagning
 • Grupparbeten med diskussion;
  • hur man bör agera vid olika situationer, t ex hantering av slangar, rör, pluggar, rep, muffar m.m. i servicebilar
  • hygienrutiner vid vattenmätarbyten
  • hur ofta man bör byta kläder
  • vilka krav som kan ställas på entreprenörer

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand rörnätspersonal och deras arbetsledare, men även andra som är intresserade av dessa frågor kan ha nytta av kursen.

Kommande kurser

Datum för nästa kurs är ännu inte bestämt. Vi kommer lägga upp datum och länk till anmälan så fort som möjligt.