Hydraulik – Hållbara dagvattensystem – grundkurs - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hydraulik – Hållbara dagvattensystem – grundkurs

Lär dig om hydraulisk och hydrologisk dimensionering av avloppssystem med fokus på öppna dagvattensystem och rörsystem för dagvatten. Du lär dig göra manuella beräkningar och att förstå konsekvenser av olika parameterval som måste göras inför datorbaserade modellberäkningar.

Vi står inför stora utmaningar för att säkerställa dagvattensystemens funktion vid såväl dagens klimat som i ett framtida förändrat klimat. Under kursen lär du dig att dimensionera dagvattensystem som möter de krav en framtida klimatförändring bär med sig.

Kursupplägg - digital lärplattform

I denna kurs loggar du in i vår digitala lärplattform Learnifier där du hittar kursmaterial, övningar, räkneuppgifter mm. Du behöver ta med dig din laptop och en miniräknare till kurstillfället.

Innehåll

Under två dagar går vi igenom

 • Dimensioneringshistorik + intro till P105
 • Funktionskrav, anslutningspolicy
 • Grundläggande hydraulik
 • Påverkan från nederbörd och klimatfaktorer
 • Dimensionering av dagvattensystem
 • Grundläggande hydrologi
 • Dagvatten – en fråga för samhällsplaneringen
 • Trög avledning i nyexploatering samt i befintliga områden. Exempel från P105.
 • Dimensionering av trög avledning, infiltration och fördröjning
 • Magasinsutjämning, teori och räkningexempel
 • Fördröjning i växtbädd och svackdike.
 • Konventionellt system med anslutande naturmark.
 • Strypning av ledning från magasin.
 • Dimensionering av ränna från gata/tak
 • Dikessnurra för beräkning av kapacitet för olika tvärsnitt, beräkningstips hydraulik
 • Datorberäkningar

Se även Spillvattensystem grundkurs. Du som vill kan gå båda kurserna.

Föreläsare

Olle Ljunggren, Göteborgs stad Kretslopp och vatten
Gilbert Svensson, GS Vattenforum AB
Hans Bäckman, Svenskt Vatten

Kurslitteratur

P104, P105 och P110 digitalt via vår lärplattform.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till projektörer och utredare som arbetar med utformning och dimensionering av öppna dagvattensystem och rörsystem för dagvatten och spillvatten. Du kan också vara beställare av datorbaserade modellberäkningar.

Kursavgift

Medlem (kommun/VA-bolag): 14 300 kr
Företagspartner (företag med medlemskap): 21 450 kr
Övriga (inget medlemskap): 28 600 kr

Är jag medlem? Klicka här för lista
Är jag företagspartner? Klicka här för lista

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.

Kommande kurser 

Här publicerar vi kommande kurstillfällen

Hydraulik hållbara dagvattensystem - Intresseanmälan

Skriv upp dig här så får du ett mejl när vi släpper nya kurstillfällen
Mer info

95/0 platser bokade

Frågor om kursen?

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.