Hoppa till huvudinnehåll

Hydraulik – Hållbara dagvattensystem – grundkurs

Lär dig om hydraulisk och hydrologisk dimensionering av avloppssystem med fokus på öppna dagvattensystem och rörsystem för dagvatten. Du lär dig göra manuella beräkningar och att förstå konsekvenser av olika parameterval som måste göras inför datorbaserade modellberäkningar.

Vi beklagar att denna kurs är tillfälligt pausad

Vi står inför stora utmaningar för att säkerställa dagvattensystemens funktion vid såväl dagens klimat som i ett framtida förändrat klimat. Under kursen lär du dig att dimensionera davattensystem som möter de krav en framtida klimatförändring bär med sig.

Denna kurs är en vidareutveckling av de tidigare tvådagars grundkursen för dimensionering av avloppssystem. Kursen är utökad och tar nu även upp hur man räknar på öppna dagvattensystem.

Innehåll

Under två dagar går vi igenom

 • Dimensioneringshistorik + intro till P105
 • Funktionskrav, anslutningspolicy
 • Grundläggande hydraulik
 • Påverkan från nederbörd och klimatfaktorer
 • Dimensionering av dagvattensystem
 • Grundläggande hydrologi
 • Dagvatten – en fråga för samhällsplaneringen
 • Trög avledning i nyexploatering samt i befintliga områden. Exempel från P105.
 • Dimensionering av trög avledning, infiltration och fördröjning
 • Magasinsutjämning, teori och räkningexempel
 • Fördröjning i växtbädd och svackdike.
 • Konventionellt system med anslutande naturmark.
 • Strypning av ledning från magasin.
 • Dimensionering av ränna från gata/tak
 • Dikessnurra för beräkning av kapacitet för olika tvärsnitt, beräkningstips hydraulik
 • Datorberäkningar

Se även Spillvattensystem grundkurs. Du som vill kan gå båda kurserna.

Detaljerat program i pdf-format

Föreläsare

Olle Ljunggren, Göteborgs stad Kretslopp och vatten
Gilbert Svensson, RISE - Urban Water Management
Hans Bäckman, Svenskt Vatten

Kurslitteratur

P104, P105 och P110 fås på plats på kursen.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till projektörer och utredare som arbetar med utformning och dimensionering av öppna dagvattensystem och rörsystem för dagvatten och spillvatten. Du kan också vara beställare av datorbaserade modellberäkningar.

Kursavgift

Medlem (kommun/VA-bolag): 11 400 kr
Företagspartner (konsult/företag med medlemskap): 17 100 kr
Övriga (inget medlemskap): 22 800 kr

Är jag medlem? Klicka här för lista
Är jag företagspartner? Klicka här för lista

Kostnad för måltider och logi tillkommer.

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.

Kommande kurser 

Här publicerar vi kommande kurstillfällen

Hållbara dagvattensystem grundkurs - hydraulik

Intresseanmälan - 14-15 december, Stockholm
Mer info

1/1 platser bokade

Frågor om denna kurs?

Ring oss på 08-506 002 00 eller skicka din fråga här.

Vill du göra ändringar eller avboka en redan befintlig bokning maila: kursbokning@svensktvatten.se