Förnyelseplanering ledningsnät - online - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Förnyelseplanering ledningsnät - online

Denna utbildning hjälper dig ta fram en förnyelseplan för ledningsnät baserad på P116. Kursens upplägg med 3 + 1 dagar ger dig stöd under hela processen. Kursen innebär praktiskt arbete och målet är att du under kursen tar fram förnyelseplan som är färdig vid kursens avslut.

Kursmål

Kursen utgår från arbetssättet i P116 och med den som bas samt stödfiler med mera får du hjälp att ta fram en förnyelseplan för ledningsnätet. 

Det är en praktiskt inriktad kurs med flera delmoment – under de tre första dagarna gör du en struktur till plan, baserat på det underlag som du tagit med dig. Därefter arbetar du med din förnyelseplan på egenhand under några månader. Under den fjärde och avslutande dagen följer vi upp, du får möjlighet att diskutera dina frågor och slutföra din plan. 

Räkna med att sätta av tid för eget arbete - målet med kursen är att du ska ha ett färdigt förslag till förnyelseplan när kursen är avslutad.

Kursupplägg 

Kursen omfattar 3 dagar + 1 uppföljande dag. 

Kursen genomförs online i zoom där föreläsningar varvas med eget arbete och gruppdiskussioner. Du loggar in i vår digitala lärplattform Learnifier där du hittar förberedelseuppgift, hemuppgifter, kursmaterial, mm. Kursen innebär arbete i Excel, nedladdande av data och annat som kräver en viss datorvana.

 • Förberedelser - obligatoriskt. Inför kursen behöver du förbereda det material du ska arbeta med under kursen, samt göra en obligatorisk förberedelseuppgift. Här kan du behöva stämma av med dina kollegor.

  Ju mer underlag som du har med dig in i kursen, desto mer klar kan du göra din plan. Har du inte allt underlag är det inget hinder för att få till en stomme till plan under kursen. Du får detaljerad information om det du ska förbereda i god tid innan kursstart. Det du behöver omfattar till exempel;
  - Material, anläggningsår och längder för ledningsnäten
  - Driftstörningar och nyckeltal från VASS Drift
  - Andra uppgifter om ledningsnätens status och kapacitet

 • Dag 1-3. Onlineföreläsning. Du träffar lärarna och andra kursdeltagare för föreläsningar och övningar under tre dagar med en dag tänkt för eget arbete mellan dag 2 och 3.
  I samband med lunch finns lite tid att titta på kursmaterialet och eftermiddagarna avslutas med tid för att fånga upp frågor och avrunda. Det är bra om du kan avsätta resten av dagen för eget arbete. 

 • Hemarbete. Nu har du en struktur till plan, baserat på de svarsdata du tagit med dig. Det är tydligt för dig vad du behöver komplettera för att göra klart din plan. Du arbetar vidare på egen hand med din plan.

 • Dag 4. Onlineföreläsning. Du träffar åter lärarna och andra kursdeltagare, diskuterar eventuella stötestenar och får stöd för att bli klar med planen. Det kommer att finnas möjlighet att i förväg föreslå ämnen att ta upp vid tillfället.

Innehåll

Dag 1-3:

Kurstider dag 1 och 2, tisdag och onsdag: 08:30-15:00
dag 3, fredag 08:30 - 12:00

 • Målsättningar med planen
 • Nulägesanalys – beskrivning av nuläget
 • Avgränsningar och koppling till andra planer
 • Strategiska behov – verktyg för att bedöma förnyelsetakten
 • Principer och verktyg för prioritering och val av projekt
 • Verktyg och struktur för att planera åtgärdsbehov, både utredningsbehov och förnyelseprojekt

Dag 4:

Kurstid 08:30-15

 • Hur har det gått med arbetet med planen?
 • Hur gör man för att prioritera och avgränsa åtgärder?
 • Hur går man från plan till praktik?
 • Metodval för förnyelse
 • Presentation och paketering av budskapet
 • Andra nedslag i förnyelsearbetet som flera önskat sig i förväg

Målgrupp

Kursen vänder sig till VA-ingenjörer eller motsvarande, som arbetar med förnyelseplanering för ledningsnät och till konsulter, som vill stötta kommuner i arbetet. Delta gärna flera från samma kommun/konsultbolag, så kan ni gemensamt arbeta med materialet, men var uppkopplade vid varsin dator.

Kursavgift

Medlem (kommun/VA-bolag): 13 000 kr
Företagspartner (företag med medlemskap): 19 500 kr
Övriga (inget medlemskap): 26 000 kr

Är jag medlem? Klicka här för lista
Är jag företagspartner? Klicka här för lista

Kostnad för måltider och logi tillkommer.

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.

Kommande kurser 

Här publicerar vi kommande kurstillfällen

Förnyelseplanering ledningsnät

15-16 okt, 18 okt 2024 + 5 feb 2025, Online
Mer info

10/30 platser bokade

Förnyelseplanering ledningsnät - Intresseanmälan

Skriv upp dig här så får du ett mejl när vi släpper nya kurstillfällen
Mer info

25/0 platser bokade

Frågor om kursen?

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.