Hoppa till huvudinnehåll

Förnyelseplanering ledningsnät

Denna utbildning hjälper dig ta fram en förnyelseplan för ledningsnät, du får stöd i att ta fram en komplett förnyelseplan, med prioriteringar och åtgärder. Kursen upplägg med 2 + 1 dag ger dig stöd under hela processen.

Denna kurs revideras och kommer åter våren 2023. Gör en intresseanmälan nedan så får du ett meddelande när bokningen öppnar. 

Kursens upplägg: Det är en praktiskt inriktad kurs i två steg – under de två första dagarna gör du en struktur till plan, baserat på de svarsdata som du tagit med dig. I steg två, efter ca ett halvår (den tredje kursdagen) följer vi upp och du får möjlighet att diskutera dina frågor och komma vidare.

Innehåll

Kursen omfattar 2 + 1 dagar.

För att medverka bör ni ha förberett material som ni har med till kursens första två dagar, se förberedande arbete nedan. Ni ska även ha med en bärbar dator för att kunna arbeta med planen – är ni flera från samma organisation kan ni arbeta vid samma dator. Genomgångar varvas med eget arbete och gruppdiskussioner.

Ur innehållet:

 • Målsättningar med planen
 • Nulägesanalys – beskrivning av nuläget
 • Avgränsningar och koppling till andra planer
 • Strategiska behov – verktyg för att bedöma förnyelsetakten
 • Principer och verktyg för prioritering och val av projekt
 • Verktyg och struktur för att planera åtgärdsbehov, både utredningsbehov och förnyelseprojekt

När kursens första två dagar är slut ska man kunna gå hem med en struktur till plan, baserat på de svarsdata som man tagit med sig, och där man tydligt vet vad man behöver komplettera för att göra klart sin plan. Under den tredje dagen diskuterar vi eventuella stötestenar samt ger stöd för att bli klar med planen.

Detaljerat program i pdf-format

Dag 3:

Det blir en del repetition från grundkursen, men framför allt gruppdiskussioner varvat med genomgångar. Det kommer att finnas möjlighet att i förväg föreslå ämnen att ta upp på kursen. Ta med dator och planen.

Ur innehållet:

 • Hur har det gått med arbetet med planen?
 • Hur gör man för att prioritera och avgränsa åtgärder?
 • Hur går man från plan till praktik?
 • Metodval för förnyelse
 • Presentation och paketering av budskapet
 • Andra nedslag i förnyelsearbetet som flera önskat sig vid anmälan

 

Detaljerat program för dag 3 i pdf-format

Målgrupp

VA-ingenjörer eller motsvarande, som arbetar med förnyelseplanering för ledningsnät. Konsulter, som vill stötta kommuner i arbetet. Kom gärna flera från samma kommun/konsultbolag, så kan ni gemensamt arbeta med materialet.

Förberedande arbete

Kursen innebär arbete i Excel, nedladdande av data och annat som kräver en viss datorvana.

För att få ut så mycket som möjligt av kursen bör du ha förberett dig innan genom att ta fram bland annat

 • Ledningslängder
 • Material
 • Åldersfördelning
 • driftstörningar

När du anmäler dig får du uppgifter om allt som behöver förberedas. Ju mer underlag som du har och tar med, desto mer klar kan du göra din plan. Har du inte allt underlag är det inget hinder för att få till en stomme till plan under kursen. 

Har ni möjlighet att ta med/ha åtkomst till er VA-databas under kursen är det en fördel. Lokalen har dock öppet wifi, vilket kan skapa problem vid uppkoppling via VPN.

Kursavgift

Medlem (kommun/VA-bolag): 15 300 kr
Företagspartner (konsult/företag med medlemskap): 22 950 kr
Övriga (inget medlemskap): 30 600 kr

Är jag medlem? Klicka här för lista
Är jag företagspartner? Klicka här för lista

Kostnad för måltider och logi tillkommer.

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.

Kommande kurser 

Här publicerar vi kommande kurstillfällen

Förnyelseplanering av ledningsnät

Intresseanmälan
Mer info

1/1 platser bokade

Frågor om kursen?

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.