Hoppa till huvudinnehåll

Hydraulik – Spillvattensystem – grundkurs

Lär dig om hydraulik, tillskottsvatten, pumpteknik i konventionella och LTA-system. Kursen vänder sig till dig som arbetar med utformning och dimensionering av spillvattensystem.

Här får du möjlighet att fokusera på spillvatten och de problem som finns kring LTA-system, pumpval och behov av luftning.

Innehåll

Kursen omfattar en dag och tar upp

 • Funktionskrav, anslutningspolicy, dimensioneringshistorik
 • Dimensionering av spillvattensystem
 • Grundläggande hydraulik
 • Tillskottsvatten
 • Pumpning av spillvatten i självfallssystem
 • Dimensionering av LTA-system (lågtryckavlopp)
  • Ledningsdimensionering
  • Pumpval
  • Behov för luftning

Kursen är en separat kurs men hålls i direkt anslutning till tvådagarskursen om hållbar dagvattenhantering.

Föreläsare

Olle Ljunggren, Göteborgs stad Kretslopp och vatten
Gilbert Svensson, RISE - Urban Water Management
Hans Bäckman, Svenskt Vatten

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till projektörer och utredare som arbetar med utformning och dimensionering av allmänna avloppssystem, samt beställare av datorbaserade modellberäkningar.

Denna kurs är en del i vidareutveckling av den tidigare tvådagars grundkursen för dimensionering av avloppssystem, nu Hållbara dagvattensystem.

Kurslitteratur

Svenskt vatten P110, kursdokumentation samt SVU-rapporter. Om du saknar den går det bra att beställa via Vattenbokhandeln. Som kursdeltagare får du 50% rabatt på P111 som köps innan kursen. För rabattkod, skicka ett mail till kursbokning@svensktvatten.se