Hydraulik – Spillvattensystem – grundkurs - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hydraulik – Spillvattensystem – grundkurs

Lär dig om hydraulik, tillskottsvatten, pumpteknik i konventionella och LTA-system. Kursen vänder sig till dig som arbetar med utformning och dimensionering av spillvattensystem.

Här får du möjlighet att fokusera på spillvatten och de problem som finns kring LTA-system, pumpval och behov av luftning.

Innehåll

Kursen omfattar en dag och tar upp

 • Funktionskrav, anslutningspolicy, dimensioneringshistorik
 • Dimensionering av spillvattensystem
 • Grundläggande hydraulik
 • Tillskottsvatten
 • Pumpning av spillvatten i självfallssystem
 • Dimensionering av LTA-system (lågtryckavlopp)
  • Ledningsdimensionering
  • Pumpval
  • Behov för luftning

Kursen är en separat kurs men hålls i direkt anslutning till tvådagarskursen om hållbar dagvattenhantering.

Föreläsare

Olle Ljunggren, Göteborgs stad Kretslopp och vatten
Gilbert Svensson, RISE - Urban Water Management
Hans Bäckman, Svenskt Vatten

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till projektörer och utredare som arbetar med utformning och dimensionering av allmänna avloppssystem, samt beställare av datorbaserade modellberäkningar.

Denna kurs är en del i vidareutveckling av den tidigare tvådagars grundkursen för dimensionering av avloppssystem, nu Hållbara dagvattensystem

Kurslitteratur

Svenskt vatten P110 och kursdokumentation ingår.

Kursavgift

Medlem (kommun/VA-bolag): 7 700 kr
Företagspartner (företag med medlemskap): 11 550 kr
Övriga (inget medlemskap): 15 400 kr

Är jag medlem? Klicka här för lista
Är jag företagspartner? Klicka här för lista

Kostnad för måltider och logi tillkommer.

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.

Kommande kurser 

Här publicerar vi kommande kurstillfällen

Hydraulik – Spillvattensystem – grundkurs - Intresseanmälan

Skriv upp dig här så får du ett mejl när vi släpper nya kurstillfällen
Mer info

92/0 platser bokade

Frågor om kursen?

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.