Hoppa till huvudinnehåll

Hydraulik – Spillvattensystem – grundkurs

Lär dig om hydraulik, tillskottsvatten, pumpteknik i konventionella och LTA-system. Kursen vänder sig till dig som arbetar med utformning och dimensionering av spillvattensystem.

Vi beklagar att denna kurs är tillfälligt pausad

Här får du möjlighet att fokusera på spillvatten och de problem som finns kring LTA-system, pumpval och behov av luftning.

Innehåll

Kursen omfattar en dag och tar upp

 • Funktionskrav, anslutningspolicy, dimensioneringshistorik
 • Dimensionering av spillvattensystem
 • Grundläggande hydraulik
 • Tillskottsvatten
 • Pumpning av spillvatten i självfallssystem
 • Dimensionering av LTA-system (lågtryckavlopp)
  • Ledningsdimensionering
  • Pumpval
  • Behov för luftning

Kursen är en separat kurs men hålls i direkt anslutning till tvådagarskursen om hållbar dagvattenhantering.

Detaljerat program i pdf-format

Föreläsare

Olle Ljunggren, Göteborgs stad Kretslopp och vatten
Gilbert Svensson, RISE - Urban Water Management
Hans Bäckman, Svenskt Vatten

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till projektörer och utredare som arbetar med utformning och dimensionering av allmänna avloppssystem, samt beställare av datorbaserade modellberäkningar.

Denna kurs är en del i vidareutveckling av den tidigare tvådagars grundkursen för dimensionering av avloppssystem, nu Hållbara dagvattensystem

Kurslitteratur

Svenskt vatten P110 och kursdokumentation ingår.

Kursavgift

Medlem (kommun/VA-bolag): 5 900 kr
Företagspartner (konsult/företag med medlemskap): 8 850 kr
Övriga (inget medlemskap): 11 800 kr

Är jag medlem? Klicka här för lista
Är jag företagspartner? Klicka här för lista

Kostnad för måltider och logi tillkommer.

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.

Kommande kurser 

Här publicerar vi kommande kurstillfällen

Hydraulik – Spillvattensystem – grundkurs

Intresseanmälan
Mer info

1/1 platser bokade

Frågor om denna kurs?

Ring oss på 08-506 002 00 eller skicka din fråga här.

Vill du göra ändringar eller avboka en redan befintlig bokning maila: kursbokning@svensktvatten.se