Hoppa till huvudinnehåll

Rörnätskurser

Här hittar du alla våra kurser inom rörnät och klimat. Det finns kurser både för dig som är nyanställd och dig som har jobbat i VA-branschen några år. Vi hoppas att du ska hitta något som passar dig och/eller en kollega.

Våra utbildningar inom rörnät

 • Rörnät – introduktion

  Vi går igenom VA-systemet i samhället, från vattenverk till reningsverk, vatten- och avloppssystemens upp-byggnad samt deras drift och underhåll. Kursen tar även upp hygien och arbetsmiljö samt relevanta lagar och regler.

 • Rörnät – diplomkurs

  Fördjupa dina kunskaper i rörnätssystemets uppbyggnad och funktion och hur man anlägger samt driftar, underhåller och förnyar befintliga rörsystem.

 • Rörnätskurs för arbetsledare

  Ta del av kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring rörläggning, arbetsmiljö, schaktfritt, klimatförändringar och krishantering. Fokus ligger på arbetsledarnas speciella roll och ansvar.

 • Läcksökning - grundkurs

  Lär dig välja rätt metod vid läcksökning och att hantera de instrument som metoden kräver. Kursen varvar teori med praktiska övningar på Stockholm Vattens läcksökningsanläggning Sommarro vid Norsborgs vattenverk.

 • Rörinspektion för beställare

  Här lär du dig hur du använder rörinspektion för att bedöma avloppsledningars status och som underlag för t ex förnyelseplanering. Vi tar även upp rörinspektion som verktyg för besiktning av nylagda eller renoverade ledningar.

 • Stum- och elektrosvetsning av PE-rör - EWF-certifierande utbildning

  Här får du de teoretiska och praktiska kunskaper du behöver för svetsning av PE-rör för VA-ändamål. Utbildningen inkluderar även praktiska prov som ger dig EWF-certifiering. Den följer utbildningsriktlinjen från European Welding Federation och är godkänd av Svetskommissionen. Genomförs i samarbete med Nordiska Plaströrsgruppen, NPG.

 • Förnyelseplanering ledningsnät - uppgraderad version

  Denna utbildning hjälper dig ta fram en förnyelseplan för ledningsnät, du får stöd i att ta fram en komplett förnyelseplan, med prioriteringar och åtgärder. Kursen upplägg med 2 + 1 dag ger dig stöd under hela processen.

 • Kursmaterial förnyelsplanering

  Här finns materialet som används på kursen i förnyelseplanering. Några filer är desamma som vid förberedelsearbetet. Under flera av "mapparna" finns en fil som förklarar hur man arbetar med filerna.

 • Material till grundkurs i förnyelseplanering - förberedelser

  Här hittar du verktyg och material för att förbereda dig inför grundkursen i förnyelseplanering. Deltagare från tidigare kurser rekommenderar att ni förbereder er för att få ut så mycket som möjligt vid själva kursen.

 • Hydraulik – Spillvattensystem – grundkurs

  Lär dig om hydraulik, tillskottsvatten, pumpteknik i konventionella och LTA-system. Kursen vänder sig till dig som arbetar med utformning och dimensionering av spillvattensystem.

 • Hydraulik – Hållbara dagvattensystem – grundkurs

  Lär dig om hydraulisk och hydrologisk dimensionering av avloppssystem med fokus på öppna dagvattensystem och rörsystem för dagvatten. Du lär dig göra manuella beräkningar och att förstå konsekvenser av olika parameterval som måste göras inför datorbaserade modellberäkningar.

 • Tillämpad hydraulik för VA-ingenjörer – diplomkurs

  Fördjupa dina hydraulikkunskaper och hur de kan tillämpas inom VA-teknik. Kursen tar upp hydraulik för rörnät, avloppsnät, rännor och kanaler samt pumpning. Efter kursen får du diplom som bekräftelse på dina nya kunskaper.

 • Utbildning i Dricksvattenhygien - distributionsnät

  Lär dig hur du arbetar praktiskt för att bibehålla en god dricksvattenhygien vid arbete med distributionsnätet. Denna kurs vänder sig till personal som arbetar med distributionsnätet och du beställer den till din verksamhet. Så länge det finns restriktioner pga corona levererar vi kursen online under två halvdagar, istället för under en heldag på plats. Vi erbjuder även en kurs i Dricksvattenhygien som är anpassad för personal på vattenverk

 • Kontrollant VA-ledningar – kontroll av plaströrssvetsar

 • Schaktfritt renoverings- och ledningsbyggande - grundkurs ONLINE

  Lär dig hur och när du använder schaktfria metoder för ett miljömässigt, ekonomiskt och tekniskt framgångsrikt projekt. Efter kursen har du kännedom om många av de faktorer som du som beställare behöver ta hänsyn till och en vägledning till hur du kan hantera dem. Kursen ges online under 2 + 1 förmiddagar, med en veckas mellanrum. Under denna vecka gör du en gruppövning online.