Hoppa till huvudinnehåll

Rörnätskurser

Här hittar du alla våra kurser inom rörnät och klimat. Det finns kurser både för dig som är nyanställd och dig som har jobbat i VA-branschen några år. Vi hoppas att du ska hitta något som passar dig och/eller en kollega.

Våra utbildningar inom rörnät

 • Rörnät – introduktion

  Vi går igenom VA-systemet i samhället, från vattenverk till reningsverk, vatten- och avloppssystemens upp-byggnad samt deras drift och underhåll. Kursen tar även upp hygien och arbetsmiljö samt relevanta lagar och regler.

 • Rörnät – diplomkurs

  Fördjupa dina kunskaper i rörnätssystemets uppbyggnad och funktion och hur man anlägger samt driftar, underhåller och förnyar befintliga rörsystem.

 • Rörnätskurs för arbetsledare

  Ta del av kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring rörläggning, arbetsmiljö, schaktfritt, klimatförändringar och krishantering. Fokus ligger på arbetsledarnas speciella roll och ansvar.

 • Läcksökning - grundkurs

  Lär dig välja rätt metod vid läcksökning och att hantera de instrument som metoden kräver. Kursen varvar teori med praktiska övningar på Stockholm Vattens läcksökningsanläggning Sommarro vid Norsborgs vattenverk.

 • Rörinspektion för beställare

  Här lär du dig hur du använder rörinspektion för att bedöma avloppsledningars status och som underlag för t ex förnyelseplanering. Vi tar även upp rörinspektion som verktyg för besiktning av nylagda eller renoverade ledningar.

 • Stum- och elektrosvetsning av PE-rör

  Detta är kursen för dig som arbetar med nyanläggning, drift och underhåll av VA-ledningar och som vill skaffa dig goda grunder i svetsning av PE-rör för VA-ändamål. Kursen genomförs i samband med Nordiska Plaströrsgruppen, NPG.

 • Förnyelseplanering ledningsnät - uppgraderad version

  Denna utbildning hjälper dig ta fram en förnyelseplan för ledningsnät, du får stöd i att ta fram en komplett förnyelseplan, med prioriteringar och åtgärder. Kursen upplägg med 2 + 1 dag ger dig stöd under hela processen.

 • Förnyelseplanering ledningsnät – fortsättningskurs

  Denna kurs är till för dig som vill få stöd i att bli klar med den plan du började arbeta med under grundkursen. Du får stöd i att ta fram en komplett förnyelseplan, med prioriteringar och åtgärder.

 • Hydraulik – Hållbara dagvattensystem – grundkurs

  Lär dig om hydraulisk och hydrologisk dimensionering av avloppssystem med fokus på öppna dagvattensystem och rörsystem för dagvatten. Du lär dig göra manuella beräkningar och att förstå konsekvenser av olika parameterval som måste göras inför datorbaserade modellberäkningar.

 • Hydraulik – Spillvattensystem – grundkurs

  Lär dig om hydraulik, tillskottsvatten, pumpteknik i konventionella och LTA-system. Kursen vänder sig till dig som arbetar med utformning och dimensionering av spillvattensystem.

 • Tillämpad hydraulik för VA-ingenjörer – diplomkurs

  Fördjupa dina hydraulikkunskaper och hur de kan tillämpas inom VA-teknik. Kursen tar upp hydraulik för rörnät, avloppsnät, rännor och kanaler samt pumpning. Efter kursen får du diplom som bekräftelse på dina nya kunskaper.

 • Hygien vid arbete med vattenledningar

  Kursen tar upp hur man rent praktiskt kan gå tillväga för att bibehålla vattnets kvalitet – både vid nyanläggning och reparationer. Vi tar också upp HACCP, personlig hygien, spolning och desinfektion av ledningar samt provtagning efter vattenläcka.

 • Kontrollant VA-ledningar – kontroll av plaströrssvetsar

  Denna kurs lär dig mer om för- och nackdelar med användning av PE-rör. Du lär dig hur produkterna kan kvalitetssäkras, vad entreprenörerna har för åtagande samt hur svetsarbeten kan kontrolleras.

 • Schaktfritt renoverings- och ledningsbyggande –  grundkurs

  Lär dig för- och nackdelar med att använda schaktfritt kontra konventionellt ledningsbyggande, och för- och nackdelar mellan olika schaktfria metoder.