Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning i dricksvattenhygien

Lär dig vikten av en god dricksvattenhygien och hur du bedriver praktiskt hygienarbete vid produktion och distribution av dricksvatten. Efter godkänt prov på tvådagarskursen får du diplomet ”Dricksvattenhygien och provtagning av dricksvatten”.

Kursen går grundligt igenom metoder för att ta korrekta dricksvattenprover. Med utbildad personal minskar risken för kontaminerat dricksvatten och genom att hålla en hög dricksvattenhygien vid produktion och distribution effektiviseras arbetet med dricksvattenhygien inom verksamheten. Dessutom är det lagkrav på utbildning i dricksvattenhygien för de som arbetar med produktion och distribution av dricksvatten.

Du får många exempel på hur du kan arbeta praktiskt och det finns gott om utrymme att diskutera egna erfarenheter

Innehåll

Den öppna kursen är två dagar, medan beställningskursen är en dag.

  • Krav i lagstiftningen från dricksvattenföreskrifterna och hur du tillämpar det i praktiken.
  • Möjliga mikrobiologiska och kemiska hälsorisker i dricksvattnet – exempel på vattenburna utbrott.
  • Studiebesök på ett vattenverk – diskussion av hygienrisker. (inget studiebesök vid en-dagars beställningskurs)
  • Genomgång av arbetsmetoder för att ta korrekta prover av dricksvatten
  • Praktisk dricksvattenhygien – exempel samt gruppdiskussion.
  • Var i dricksvattenkedjan är det viktigast att hålla en hög hygien – och varför.
  • Vad som är viktigast att tänka på för att minska risken för att dricksvattnet kontamineras.

Detaljerat program i pdf-format

Diplom

Du som går den öppna kursen på två dagar kan göra teoretiskt avslutningsprov för att få diplom.

Målgrupp

Du som arbetar med dricksvatten i till exempel drift, teknik eller laboratorium. Du kan också arbeta med dricksvatten indirekt genom till exempel utredning, projektering eller utvärdering. Du kan arbeta både inom kommunen eller vara privat dricksvattenproducent eller entreprenör som arbetar inom dricksvattenförsörjningen.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper inom dricksvattenproduktion eller dricksvattendistribution motsvarande introduktionskursen.

Kursavgift

Medlem (kommun/VA-bolag): 9900 kr
Företagspartner (konsult/företag med medlemskap): 14700 kr
Övriga (inget medlemskap): 19700 kr

Är jag medlem? Klicka här för lista
Är jag företagspartner? Klicka här för lista

Kostnad för måltider och logi tillkommer.

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.