Hoppa till huvudinnehåll

Dricksvatten riskanalys – MBA och HACCP

Lär dig hur du arbetar med riskanalyser och säkerhetsåtgärder för att minska risken för föroreningar i dricksvatten. Du får diskutera rutiner, checklistor och metoder för riskanalys för att underlätta det arbete som sedan sker på hemmaplan.

Säkerhet är av yttersta vikt vid produktion av samhällets viktigaste livsmedel – dricksvatten. I vår tvådagarskurs får du lära dig om mikrobiologiska barriärer och arbetet med egenkontroll. Du lär dig principerna för mikrobiologiska barriärsanalyser och får både öva på metoden och göra en egen översiktlig analys.

Kursen ger dig en bra grund för att säkerställa god hygien, kontroll över hälsofarorna och de krav som kontrollmyndigheterna ställer. Du får en god förståelse för behovet av mikrobiologiska barriärer och hur du bedömer effektiviteten av en barriär. Kursen tar också upp vikten av att övervaka barriären för att säkerställa att funktionen upprätthålls.

Innehåll

Kursen är två dagar, med en dag om varje ämne.

Mikrobiologisk barriäranalys

Kursen går igenom och visar exempel på hur publikation P112 Introduktion till Mikrobiologisk Barriäranalys kan användas. Publikationen är framtagen för att underlätta bedömningen av den mikrobiologiska säkerheten vid vattenverk.

  • Barriärhöjd, råvattenkvalitet och vattenverkets storlek
  • Vattentäkt, åtgärder i täkten, råvattenövervakning
  • Avskiljande barriärer, effektivitet och säkerhetsåtgärder
  • Inaktiverande barriärer, effektivitet och säkerhetsåtgärder
  • Slutresultat, resultat från genomförda beräkningar

Egenkontroll och faroanalys enligt HACCP

Vi går igenom och visar exempel på hur en Handbok för egenkontroll med HACCP vid produktion och distribution av dricksvatten, P111, kan användas. Publikationen är till för att underlätta vattenverkens arbete med egenkontroll.

  • Allmänna hygienregler och dess förutsättningar
  • Undersökningar (provtagning och kontroller av råvatten, beredning och dricksvatten)
  • HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point
  • Korrigerande åtgärder
  • Verifiering, validering, revidering

Detaljerat program i pdf-format

Målgrupp

Drifttekniker och annan driftpersonal vid vattenverk, processingenjörer, labbpersonal och miljöinspektörer.

Kursavgift

Medlem (kommun/VA-bolag med medlemskap): 11 400 kr
Företagspartner (företag/konsult med medlemskap): 17 100 kr
Övriga (inget medlemskap): 22 800 kr

Är jag medlem? Klicka här för lista

Är jag företagspartner? Klicka här för lista

Kostnader för måltider och logi tillkommer.

Bokningsvillkor

Innan du bokar kan det vara bra att läsa våra bokningsvillkor.

Kommande kurser 

Här publicerar vi kommande kurstillfällen

Frågor om denna kurs?

Ring oss på 08-506 002 00 eller skicka din fråga här.