Hoppa till huvudinnehåll

Dricksvatten riskanalys – MBA och HACCP

Lär dig hur du arbetar med riskanalyser och säkerhetsåtgärder för att minska risken för föroreningar i dricksvatten. Du får diskutera rutiner, checklistor och metoder för riskanalys för att underlätta det arbete som sedan sker på hemmaplan.

Säkerhet är av yttersta vikt vid produktion av samhällets viktigaste livsmedel – dricksvatten. I vår tvådagarskurs får du lära dig om mikrobiologiska barriärer och arbetet med egenkontroll. Du lär dig principerna för mikrobiologiska barriärsanalyser och får både öva på metoden och göra en egen översiktlig analys.

Kursen ger dig en bra grund för att säkerställa god hygien, kontroll över hälsofarorna och de krav som kontrollmyndigheterna ställer. Du får en god förståelse för behovet av mikrobiologiska barriärer och hur du bedömer effektiviteten av en barriär. Kursen tar också upp vikten av att övervaka barriären för att säkerställa att funktionen upprätthålls.

Innehåll

Kursen är två dagar, med en dag om varje ämne.

Mikrobiologisk barriäranalys

Kursen går igenom och visar exempel på hur publikation P112 Introduktion till Mikrobiologisk Barriäranalys kan användas. Publikationen är framtagen för att underlätta bedömningen av den mikrobiologiska säkerheten vid vattenverk.

  • Barriärhöjd, råvattenkvalitet och vattenverkets storlek
  • Vattentäkt, åtgärder i täkten, råvattenövervakning
  • Avskiljande barriärer, effektivitet och säkerhetsåtgärder
  • Inaktiverande barriärer, effektivitet och säkerhetsåtgärder
  • Slutresultat, resultat från genomförda beräkningar

Egenkontroll och faroanalys enligt HACCP

Vi går igenom och visar exempel på hur en Handbok för egenkontroll med HACCP vid produktion och distribution av dricksvatten, P111, kan användas. Publikationen är till för att underlätta vattenverkens arbete med egenkontroll.

  • Allmänna hygienregler och dess förutsättningar
  • Undersökningar (provtagning och kontroller av råvatten, beredning och dricksvatten)
  • HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point
  • Korrigerande åtgärder
  • Verifiering, validering, revidering

 Målgrupp

Drifttekniker och annan driftpersonal vid vattenverk, processingenjörer, labbpersonal och miljöinspektörer.

Förkunskaper

Du ska ha med dig din egen P111 till kursen. Om du saknar den går det bra att beställa via Vattenbokhandeln. Som kursdeltagare får du 50% rabatt på P111  som köps innan kursen. För rabattkod, skicka ett mail till kursbokning@svensktvatten.se

Kommande kurser