Hoppa till huvudinnehåll

Kurser inom avloppsteknik och miljö

Här hittar du alla våra kurser inom avlopp och miljö. Det finns kurser både för dig som är nyanställd och dig som har jobbat i VA-branschen några år. Vi hoppas att du ska hitta något som passar dig och/eller en kollega.

Våra kurser inom avloppsteknik

 • Avloppsteknik – introduktion

  Kursen är en introduktion till avloppsreningsteknik, begrepp och regelverk. Vi går igenom allt från hur avloppsvatten transporteras och de olika processtegen i reningsverket till arbetsmiljö, driftkontroll och lagstiftning.

 • Avloppsteknik – diplomkurs

  Fördjupa dina kunskaper i avloppsteknik med vår diplomkurs. Du lär dig om de olika reningsteknikerna, provtagning och styrning. Du gör också många uppgifter på egen hand.

 • Praktisk miljölagstiftning

  Kursen tar upp vilka krav som ställs på reningsverken när det gäller innehållet i utgående vatten. Du lär dig ta fram vilka utsläppsvillkor era reningsverk har och får veta vad som händer om ni bryter mot dessa villkor.

 • Utbildning i Revaq certifiering

  Detta är kursen för dig som vill veta mer om återföring av växtnäring från slam, dess krav och möjligheter. Under denna kurs går vi igenom certifieringssystemet Revaq och kvalitetsarbetet kring det.

 • Reglerteknik och mikrobiologi i avloppsreningsverk

  Detta är kursen för dig som vill veta mer om reglerteknikens och mikrobiologins betydelse för avloppsvattenrening. Kunskapen från kursen tillsammans med processteknik hjälper dig att få en hög, jämn och kostnadseffektiv rening av avloppsvatten.

 • Uppströmsarbete

  Detta är kursen för dig som vill lära dig vad igenom vad uppströmsarbete är och hur du kan arbeta med det. Vi utgår från den nya utgåvan av P 95 - Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet. Du får lära dig vilka regler som gäller, hur ni kan hitta utsläppskällor och hur ni kan arbeta för att minska dem.