Nationella dricksvattenkonferensen 2024 i Karlstad - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Nationella dricksvattenkonferensen 2024 i Karlstad

Nu är det dags att boka in årets dricksvattenkonferens i kalendern! Den 16–17 oktober arrangerar vi konferensen tillsammans med kollegorna i Karlstad.

Vi träffas i år i Värmland för att lyssna på intressanta föredrag, utbyta erfarenheter och skapa nya kontakter. Det händer mycket inom dricksvattenområdet och mer blir det framöver. Vår bransch står inför stora utmaningar med stora investeringsbehov, nya lagar och förordningar. Klimatpåverkan och föroreningar som påverkar vårt vatten.

På årets konferens planerar vi bland annat för följande ämnesområden:

  • Hur planerar vi våra investeringar, våra stora infrastrukturprojekt. Hur bygger vi hållbart, när är det dags att bygga ut/förnya, bygga nytt?
  • Säkerhet och civilt försvar. Ökad motståndskraft i samhällsviktig verksamhet. NATO.
  • Dricksvattendirektivets genomförande. Dricksvattenkvalitet och krav.
  • Dricksvattenberedning och övervakning.
  • Omvärld och nyheter inom svensk dricksvattenförsörjning.

Det blir sedvanliga studiebesök och middag med underhållning. För de som anländer dagen före konferensen ordnar Karlstad ett mingel på kvällen den 15/10.

Reservera gärna datumen 16–17 oktober nedan i kalendern redan nu! Ett mer detaljerat program kommer i samband med att vi öppnar anmälan i maj.

Frågor om programmet, kontakta:
Bertil Lustig, bertil.lustig@svensktvatten.se, 08-506 002 41
Birger Wallsten, birger.wallsten@svensktvatten.se, 08-506 002 07

Frågor om arrangemanget i övrigt, kontakta
Mia Wedberg, maria.wedberg@svensktvatten.se, 08-506 002 38