Konferenser och seminarier - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Konferenser och seminarier

Svenskt Vattens ordnar varje år flera nationella konferenser och seminarier inom bland annat dricksvatten, avloppsfrågor och rörnät. Varje år ordnar vi Vattenstämman - Sveriges samtalsarena för vattenfrågor.

 • SVU-frukostseminarium: tema – lustgasmätningar vid avloppsreningsverk

  Lustgasutsläpp från kväverening har sedan länge identifierats som den viktigaste källan till avloppsreningsverkens klimatpåverkan. Ändå görs relativt få mätningar av lustgas vid svenska avloppsreningsverk. Det finns inga tydliga krav på mätningar och inte heller några enkla mätmetoder. En nyligen publicerad SVU-rapport fokuserar på två nya robusta och relativt billiga mättekniker som i framtiden kan ge enklare och kontinuerlig mätning av lustgasemissioner. Rapporten redovisar också lustgasmätningar som gjorts i en pilot- och en fullskaleanläggning för att kvantifiera lustgasutsläpp från biologiska reningsprocesser i kallt klimat med och utan kväverening.

 • Svenskt Vatten i Almedalen 2024

  Även i år deltar Svenskt Vatten i politikerveckan i Almedalen, Gotland. Veckan pågår den 25–28 juni och programmet väntas bli intensivt.

 • VA-Chefsforum, 10-11 september (fysisk träff)

  Vi följer upp det digitala mötet från juni med en fysisk sammankomst på Haymarket by Scandic i Stockholm den 10-11 september.

 • Webbinarium med VA-beredskapsutredningen 12 september

  VA-beredskapsutredningen ska ta fram förslag som säkerställer de grundläggande förutsättningarna för en kontinuerlig leverans av vattentjänster i hela landet, även vid händelse av kris eller höjd beredskap och då ytterst krig, samt utifrån de nya förutsättningar som följer av ett förändrat klimat.

 • Nationella dricksvattenkonferensen 2024 i Karlstad

  Nu är det dags att boka in årets dricksvattenkonferens i kalendern! Den 16–17 oktober arrangerar vi konferensen tillsammans med kollegorna i Karlstad.

 • VA-Juridiskt Forum 2024

  Den 26-27 november arrangerar Svenskt Vatten VA-Juridiskt Forum på Elite Hotel Marina Tower i Stockholm.

 • Välkommen till Klimatkonferens 11 december i Stockholm

  Hur kan VA-organisationer arbeta med klimatpåverkansfrågorna på ett effektivt sätt? Hur ska man tolka och arbeta med ett klimatbokslut och vilka klimatpåverksansminskande åtgärder ger störst effekt i verksamheten? Hur pratar vi med förtroendevalda så att de tar rätt beslut för både VA-verksamheter och miljön?

 • Välkommen till Svenskt Vattens Klimatkonferens 11 december i Stockholm

  Klimatpåverkansfrågorna tar allt större plats i VA-organisationernas verksamhet. EU ska vara klimatneutralt till år 2050, Sverige ska vara klimatneutralt till år 2045 och många kommuner och VA-organisationer har satt egna mål om klimatneutralitet till exempelvis 2030 eller 2040.