Hoppa till huvudinnehåll

Konferenser & seminarier

Svenskt Vattens ordnar varje år flera nationella konferenser och seminarier inom bland annat dricksvatten, avloppsfrågor och rörnät. Varje år ordnar vi Vattenstämman - Sveriges samtalsarena för vattenfrågor.

  • Asset Management Webinar

    Med stigande kostnader för kommunalt VA ökar även behovet av att förvalta anläggningstillgångarna på bästa sätt. Asset Management är en metod för att styra verksamheten så att man får en långsiktigt hållbar hantering av anläggningstillgångar. I ett pågående SVU-finansierat projekt arbetar sex VA-organisationer med att undersöka förutsättningarna för att tillämpa verktyget för svenska förhållanden i vår bransch.

  • Dricksvattenkonferensen 2020 i Visby

    På grund av Covid-19 är vi tyvärr tvungna att flytta Dricksvattenkonferensen, som skulle ha ägt rum 30 augusti – 1 september i Visby.