Konferenser och seminarier - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Konferenser och seminarier

Svenskt Vattens ordnar varje år flera nationella konferenser och seminarier inom bland annat dricksvatten, avloppsfrågor och rörnät. Varje år ordnar vi Vattenstämman - Sveriges samtalsarena för vattenfrågor.

 • Webbinarium med kommunikationskonceptet för skyfallsfrågor – första delleveransen

  Sveriges VA-organisationer står inför en rad kommunikativa utmaningar i och med fler och kraftigare skyfall. VA-bolaget får ofta stå till svars för ”allt” och okunskapen bland kunderna är stor, bland annat kring ansvar kopplat till översvämningar. Webbinarium den 11 april, kl. 9.00 - 9.45.

 • Utbildning i klimatberäkningsverktyget 19 april 2024

  För de VA-organisationer som redan har anslutit sig till initiativet Klimatneutral VA-bransch, bjuder vi tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet in till en serie digitala utbildningstillfällen. Här fördjupar vi oss klimatberäkningsverktyget och går igenom hur det används.

 • Nätverksträff för vattenskydd i Göteborg den 23-24 april

  Svenskt vattens nätverk för vattenskydd samlas i Göteborg för en fysisk nätverksträff lunch till lunch den 23-24 april. Nätverksträffen kommer att vara på Hotel Elite Park Avenue.

 • Varmt välkommen till Vattenstämman 2024

  Vattenstämman 13-15 maj 2024 arrangeras av Svenskt Vatten tillsammans med Kungsbacka, Mölndal och Härryda på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg. Vattenstämman hålls även som digital konferens med en enklare streaming av programmet.

 • Utbildning i klimatberäkningsverktyget 17 maj 2024

  För de VA-organisationer som redan har anslutit sig till initiativet Klimatneutral VA-bransch, bjuder vi tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet in till en serie digitala utbildningstillfällen. Här fördjupar vi oss klimatberäkningsverktyget och går igenom hur det används.

 • Vilka krav kommer att ställas på rening av läkemedelsrester i det reviderade Avloppsdirektivet?

  Den 11 juni bjuder Beställargruppen för minskade utsläpp av läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar via avloppsreningsverk, som finansieras av Naturvårdsverket in till ett webinarium med fokus på vilka krav som kommer att ställas på rening av läkemedelsrester i det reviderade Avloppsdirektivet.

 • VA-chefsforum 2024

  Nu är det dags att boka in årets VA-chefsforum i kalendern! I juni arrangerar vi ett digitalt möte som sedan följs upp med en fysisk träff i Stockholm i september.

 • Utbildning i klimatberäkningsverktyget 13 juni 2024

  För de VA-organisationer som redan har anslutit sig till initiativet Klimatneutral VA-bransch, bjuder vi tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet in till en serie digitala utbildningstillfällen. Här fördjupar vi oss klimatberäkningsverktyget och går igenom hur det används.

 • Nationella dricksvattenkonferensen 2024 i Karlstad

  Nu är det dags att boka in årets dricksvattenkonferens i kalendern! Den 16–17 oktober arrangerar vi konferensen tillsammans med kollegorna i Karlstad.

 • VA-Juridiskt Forum 2024 – Save the date!

  Vill du ha koll på det senaste inom VA-juridik? Den 26-27 november arrangerar Svenskt Vatten VA-Juridiskt Forum på Elite Hotel Marina Tower i Stockholm.