Hoppa till huvudinnehåll

Konferenser & seminarier

Svenskt Vattens ordnar varje år flera nationella konferenser och seminarier inom bland annat dricksvatten, avloppsfrågor och rörnät. Varje år ordnar vi Vattenstämman - Sveriges samtalsarena för vattenfrågor.

 • VA-Juridiskt Forum 2019 i Västerås

  Branschorganisationen Svenskt Vatten är landets trovärdigaste arrangör av konferenser och kurser som rör vatten och avlopp. VA-Juridiskt Forum i Västerås 30 september – 1 oktober har inte som primärt mål att redovisa alla nya lagstiftningar på området – utan hur de mest väsentliga bör tolkas.

 • Nationellt Chefsforum för VA-ansvariga

  Den 3 oktober avser Svenskt Vatten arrangera en nationell chefsträff i Stockholm. Inbjudan riktar sig till dig som chef och ansvarig för VA-verksamheten i din kommun.

 • Nationella Dricksvattenkonferensen 16 – 17 oktober

  Nationella Dricksvattenkonferensen i Skellefteå 16 – 17 oktober belyser såväl vardagliga driftsfrågor som senaste spjutspetsforskningen.

 • Workshop - Använd dina data från VASS-reningsverk

  Workshopen, som hålls 4 december i Linköping, vänder sig främst till verk med över 20 000 anslutna personer då data och jämförelser blir mer relevanta.

 • Nätverksträff för fosfor och andra avloppsresurser

  Tisdagen den 17 december, i Stockholm, bjuder Svenskt Vatten in till den tredje träffen för det nationella nätverket för fosfor och andra avloppsresurser. Säkra din plats redan nu.