Konferenser och seminarier - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Konferenser och seminarier

Svenskt Vattens ordnar varje år flera nationella konferenser och seminarier inom bland annat dricksvatten, avloppsfrågor och rörnät. Varje år ordnar vi Vattenstämman - Sveriges samtalsarena för vattenfrågor.

 • Underhåll på vattenverk och avloppsreningsverk – fysiskt nätverksträff i Göteborg

  I samband med Underhållsmässan i Göteborg samlas Svenskt Vattens nätverk för underhåll på vattenverk och avloppsreningsverk för en fysisk nätverksträff 2024-03-14. Nätverksträffen kommer att vara på Gothia Towers i direkt anslutning Underhållsmässan.

 • Rörnät och Klimat (RÖK) 2024

  Svenskt Vatten bjuder in till den årliga konferensen om Rörnät och Klimat (RÖK) den 19-20 mars 2024 på Slagthuset i Malmö.

 • Vad kan fastighetsägarna egentligen om va-frågor?

  Välkommen till digital kommunikationsträff för att få svaren. Seminariet är gratis och vänder dig till dig som arbetar med va-frågor. Torsdag den 21 mars.

 • Webinarium - nya publikationen om flödesmätning och provtagning vid reningsverk P124

  Webinarium 9 april med genomgång av ny publikation från Svenskt Vatten om flödesmätning och provtagning vid reningsverk (P124).

 • Webbinarium om EU:s avloppsdirektiv

  De avslutande förhandlingarna om det reviderade avloppsdirektivet föder många frågor och det är tydligt att det finns ett uppdämt informationsbehov inom branschen. Därför anordnar vi ett webbinarium den 10 april då vi går igenom det vi känner till om avloppsdirektivets innehåll samt kommande steg i införandet.

 • Utbildning i klimatberäkningsverktyget 19 april 2024

  För de VA-organisationer som redan har anslutit sig till initiativet Klimatneutral VA-bransch 2030, bjuder vi tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet in till en serie digitala utbildningstillfällen. Här fördjupar vi oss klimatberäkningsverktyget och går igenom hur det används.

 • Nätverksträff för vattenskydd i Göteborg den 23-24 april

  Svenskt vattens nätverk för vattenskydd samlas i Göteborg för en fysisk nätverksträff lunch till lunch den 23-24 april. Nätverksträffen kommer att vara på Hotel Elite Park Avenue.

 • Varmt välkommen till Vattenstämman 2024

  Vattenstämman 13-15 maj 2024 arrangeras av Svenskt Vatten tillsammans med Kungsbacka, Mölndal och Härryda på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg. Vattenstämman hålls även som digital konferens med en enklare streaming av programmet.

 • VA-chefsforum 2024

  Nu är det dags att boka in årets VA-chefsforum i kalendern! I juni arrangerar vi ett digitalt möte som sedan följs upp med en fysisk träff i Stockholm i september.