Säkert dricksvatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Säkert dricksvatten

Nya och gamla hot mot vårt viktigaste livsmedel ställer allt högre krav på VA-organisationerna; hur säkerställer vi ett säkert dricksvatten från källa till kran?

Att säkerställa dricksvatten i tillräcklig mängd och av god kvalitet kräver mycket arbete och fungerande rutiner. Kemikalier, vattenbrist och IT-angrepp är tre skäl för VA-organisationen att fundera över tillståndsfrågor och säkerhetsrutiner. Under detta seminarium följer vi dricksvattnets väg från källa till kran och stannar upp kring ämnen och problem som är extra aktuella och viktiga för dricksvattenproducenter just nu.
Ladda ner presentationen (pdf)

Innehåll:

 • Inledning om ökade säkerhetskrav
 • Vattendom, Agnes Larfeldt Alvén, Agnes Advokatbyrå
  • Hur ser det ut hos kommuner när det gäller tillstånd för yt- och grundvattentäkter? Vilka verksamheter kräver tillstånd?
  • Vad kan man anmäla?
  • Processen inför tillstånd/anmälan
  • Kommunernas rådighet och möjligheten att begära tvångsrätt.
 • Ledningsrätt på vattentorn Gilbert Nordenswan, jurist på Svenskt Vatten
 • NIS-direktivet, vad händer och hur påverkas VA-organisationen? Per Ekegren, Livsmedelverket och Lasse Larsson, Sectra
 • Är dricksvatten en vara eller tjänst – Högsta domstolen prövar om LAV eller PAL ska tillämpas i PFAS-målet, Clara Lidberg, jurist på Svenskt Vatten