Hoppa till huvudinnehåll

Konferensdokumentation

Här hittar du dokumentation från genomförda konferenser och seminarier inom bland annat dricksvatten, avloppsfrågor och rörnät.

 • Bra enkla avloppslösningar

  Ett seminarium om anläggningar med enkel och robust utformning som ger en resurseffektiv och bra avloppsrening som kan möta morgondagens utsläppskrav. Här hittar du seminariedokumentation.

 • Nationella Dricksvattenkonferensen 19-20 april 2016

  Den Nationella Dricksvattenkonferensen hölls den 19-20 april 2016 i Malmö och är en mötesplats för dricksvattenproducenter, intressenter och forskare med aktuella projekt inom dricksvattenområdet. Här hittar du dokumentation från konferensen.

 • Water and Pharmaceuticals 12-13 April

  Dokumentation från konferensen Water and Pharmaceuticals - insights and perspectives for health and environment. 12-13 April, Uppsala, Sweden.

 • Rörnät och Klimat 2016

  16 - 17 mars genomfördes sjätte omgången av vår årliga konferens om rörnät och klimat. Här hittar du dokumentationen.

 • Avlopp och växtnäring i den hållbara bebyggelsen

  Konferensen diskuterar och presenterar förslag på hur vi kan planera och verka i landsbygd, omvandlingsområden och tätort för att klara av att vända övergödning och miljöpåverkan från avlopp och växtnäring till en viktig resurs i den cirkulära ekonomin. Ett samarrangemang av: SKL, HaV, Naturvårdsverket, Avfall Sverige och Svenskt Vatten.

 • Dokumentation från seminarium om markavvattning 9 november 2016

  Här är dokumentationen från seminariet om markavvattning som hölls 9 november 2016. Dokumentationen är upplagd efter ursprungligt program, även om presentationerna hölls i annan ordning.

 • Vattenstämmans program 2018

 • Inledningsdialog