Hoppa till huvudinnehåll

Konferensdokumentation

Här hittar du dokumentation från genomförda konferenser och seminarier inom bland annat dricksvatten, avloppsfrågor och rörnät.

 • Nationella Dricksvattenkonferensen 26–27 april 2017

  Den Nationella Dricksvattenkonferensen hölls den 26–27 april 2017 i Göteborg och är en mötesplats för dricksvattenproducenter, intressenter och forskare med aktuella projekt inom dricksvattenområdet. Här hittar du dokumentation från konferensen.

 • Rörnät och Klimat 2017

  Den 29 - 30 mars genomfördes sjunde tillfället av vår årliga konferens Rörnät och Klimat, denna gång i Malmö. Här hittar du dokumentationen.

 • Nationella konferensen Avlopp och Miljö 2017 (#NAM17)

  Konferensen hölls i Växjö den 24-25 januari 2017. Den blev mycket uppskattad och deltagarna gav den totalbetyget 4,9 på en sexgradig skala. Här får du tillgång till dokumentationen. Vi var 200 deltagare från VA-organisationer, miljömyndigheter, miljödomstol, forskning och näringsliv som tillgodogjorde oss ny kunskap och fick ta del av ny regler samt erfarenheter och resultat av projekt och drift från små och stora VA-verksamheter. På seminarier och workshops diskuterade vi dagvatten- och bräddvattenåtgärder, läkemedelsrening och kretslopp och möjligheter att åstadkomma mer miljönytta. Vi besökte Växjös reningsverk och anläggningar för dagvatten och biogas.

 • Forsknings- och innovationskonferens för hållbar dagvattenhantering

  Dokumentation från konferensen 30/11 - 1/12 2016 om den senaste utvecklingen i Sverige inom hållbar dagvattenhantering (från ny teknik för dagvattenrening till lösningar som minskar risken för översvämningar).

 • Vattenskyddsseminarium

  Den 17 november 2016 genomfördes ett seminarium om vattenskydd i Stockholm. Här hittar du dokumentationen.

 • Säkerhet inom dricksvattenförsörjningen

  Dokumentation från seminarium 12 november.

 • Nordiska fosforkonferensen 27-28 oktober i Malmö - Revaq utsett till ”A EU success story”

  Den 27-28 oktober hölls den första nordiska fosforkonferensen i Malmö. Konferensen är ett resultat av ett samarbete mellan de tre nordiska avfalls- och avloppsorganisationerna.

 • Vattenstämman 2016

  Här hittar du presentationerna (pdf) från seminarierna den 10 och 11 maj 2016 på Svenska Mässan i Göteborg.

 • Bra enkla avloppslösningar

  Ett seminarium om anläggningar med enkel och robust utformning som ger en resurseffektiv och bra avloppsrening som kan möta morgondagens utsläppskrav. Här hittar du seminariedokumentation.

 • Nationella Dricksvattenkonferensen 19-20 april 2016

  Den Nationella Dricksvattenkonferensen hölls den 19-20 april 2016 i Malmö och är en mötesplats för dricksvattenproducenter, intressenter och forskare med aktuella projekt inom dricksvattenområdet. Här hittar du dokumentation från konferensen.