Hoppa till huvudinnehåll

Konferensdokumentation

Här hittar du dokumentation från genomförda konferenser och seminarier inom bland annat dricksvatten, avloppsfrågor och rörnät.

 • Phosphorus recovery from wastewater - IWA Sweden seminar 11 April

  To establish the status for phosphorus extraction from thermochemically treated sludge an IWA Sweden seminar was held 11 April in Malmö.

 • Rörnät och Klimat 2018

  Svenskt Vattens 8:e konferens om Rörnät och Klimat genomfördes i Stockholm 13-14 mars 2018. 550 deltagare och 35 utställare medverkade. Konferensen har etablerat sig som en stor och spännande mötesplats för några av våra viktigaste frågor inom vatten i den urbana miljön – med omnejd.

 • Nationella Konferensen Avlopp&Miljö #NAM18

  Här finns dokumentation från #NAM18 i Linköping. NAM är forumet för kunskapsutbyte och diskussion om spillvatten, dagvatten, avloppsanläggningar och deras betydelse för kretslopp, klimat och miljö. Teman 2018: Rening av läkemedel och mikroföroreningar, digitalisering och spaning mot framtiden.

 • Biofilms in drinking water supply systems

  IWA Sweden seminar about state of the art on biofilm in drinking water production and distribution. January 18 in Lund.

 • Vattenstämmans program 2018