Kalendarium - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Kalendarium

Här hittar du kommande konferenser, seminarier och utbildningar hos oss.

Läcksökning

21-22 maj 2024, Stockholm

Dricksvattenteknik Introduktion

22-24 maj, Online

Avloppsteknik Introduktion

28-29 maj 2024, Halmstad

Webinar - VA i konfliktdrabbade områden

28 maj 2024, Online

VA-Ekonomi - Grundkurs

29-30 maj 2024, Stockholm Alvik

Lagen om allmänna vattentjänster - grundkurs

3-4 juni 2024, Stockholm

Läcksökning

11-12 juni 2024, Stockholm

Beställargrupp Läkemedel, Online

11 juni, 2024 - Online

Dricksvattenhygien - Distributionsnät

12-13 juni 2024, Online

VA-Chefsforum 2024

12 juni 2024, Online

Läcksökning

20-21 augusti 2024, Stockholm

Dricksvattenhygien - Distributionsnät

28-29 augusti, 2024 online

Avloppsteknik Diplomkurs

2-6 sep+ 21-24 okt 2024, Stockholm/Lidingö

Dricksvatten riskanalys – MBA

3-4 september 2024 Online

Säkerhetsarbete - Introduktion

5-6 september + 19-20 september 2024, online

VA-Taxa Grundkurs

9-11 september Online

Läcksökning

10-11 september 2024, Stockholm

Dricksvattenteknik Introduktion

10-12 september, online

Lagen om allmänna vattentjänster - grundkurs

17-18 september 2024, Stockholm

Avloppsteknik Introduktion

17-19 september 2024, Online

Dricksvattenteknik Diplomkurs

30 sept - 4 oktober + 18-22 november, Stockholm/Kungsängen

Revaq Introduktion

1-2 oktober 2024, Bromma

Revaq Introduktion

1-2 oktober 2024 online

Rörnät Introduktion

1-2 oktober 2024, Stockholm

Mikrobiologisk Riskbedömning - QMRA

15-16 oktober 2024, online

Förnyelseplanering ledningsnät

15-16 okt, 18 okt 2024 + 5 feb 2025, Online

Dricksvattenhygien - Distributionsnät

22-23 oktober, 2024 online

Dricksvattenteknik Introduktion

22-23 oktober 2024, Göteborg

Tillämpad hydraulik för VA-ingenjörer - diplomkurs

22-24 oktober + 19-21 november 2024, Ekerö Stockholm

Rörnät Diplomkurs

4-8 november + 9-13 december 2024 , Stockholm - Lidingö

Dricksvattenhygien - Vattenverk

6-7 november, 2024 online

Dricksvattenhygien - Distributionsnät

10-11 december 2024 online

Revaq uppdatering (eLearning)

Anmäl dig här!

Säkerhetsarbete - Introduktion.

Intresseanmälan

Reglerteknik och mikrobiologi i avloppsreningsverk

Skriv upp dig här så får du ett mejl när vi släpper nya kurstillfällen

Dricksvatten riskanalys – MBA - Intresseanmälan

Skriv upp dig här så får du ett mejl när vi släpper nya kurstillfällen

Dricksvattenhygien - Distributionsnät - Intresseanmälan

Skriv upp dig här så får du ett mejl när vi släpper nya kurstillfällen

Dricksvattenteknik Diplomkurs - Intresseanmälan

Skriv upp dig här så får du ett mejl när vi släpper nya kurstillfällen

Dricksvattenteknik Introduktion - Intresseanmälan

Skriv upp dig här så får du ett mejl när vi släpper nya kurstillfällen

Fallskydd och säkert arbete i slutna utrymmen - grundkurs - Intresseanmälan

Skriv upp dig här så får du ett mejl när vi släpper nya kurstillfällen

Förnyelseplanering ledningsnät - Intresseanmälan

Skriv upp dig här så får du ett mejl när vi släpper nya kurstillfällen

Hydraulik – Spillvattensystem – grundkurs - Intresseanmälan

Skriv upp dig här så får du ett mejl när vi släpper nya kurstillfällen

Lagen om allmänna vattentjänster - grundkurs - Intresseanmälan

Skriv upp dig här så får du ett mejl när vi släpper nya kurstillfällen

Läcksökning - grundkurs - Intresseanmälan

Skriv upp dig här så får du ett mejl när vi släpper nya kurstillfällen

Mikrobiologisk Riskbedömning QMRA - Intresseanmälan

Skriv upp dig här så får du ett mejl när vi släpper nya kurstillfällen

Revaq Introduktion - Intresseanmälan

Skriv upp dig här så får du ett mejl när vi släpper nya kurstillfällen

Revaq Nedströmsarbete - Intresseanmälan

Skriv upp dig här så får du ett mejl när vi släpper nya kurstillfällen

Revaq Uppdatering - Intresseanmälan

Skriv upp dig här så får du ett mejl när vi släpper nya kurstillfällen

Rörinspektion för beställare - Intresseanmälan

Skriv upp dig här så får du ett mejl när vi släpper nya kurstillfällen

Rörnät Diplomkurs - Intresseanmälan

Skriv upp dig här så får du ett mejl när vi släpper nya kurstillfällen

Rörnät Introduktion - Intresseanmälan

Skriv upp dig här så får du ett mejl när vi släpper nya kurstillfällen

Schaktfritt - grundkurs - Intresseanmälan

Skriv upp dig här så får du ett mejl när vi släpper nya kurstillfällen

Säkerhetsarbete - Introduktion - intresseanmälan

Skriv upp dig här så får du ett mejl när vi släpper nya kurstillfällen

Tillämpad hydraulik för VA-ingenjörer – diplomkurs - Intresseanmälan

Skriv upp dig här så får du ett mejl när vi släpper nya kurstillfällen

VA-Taxa Grundkurs - Intresseanmälan

Skriv upp dig här så får du ett mejl när vi släpper nya kurstillfällen

Uppströmsarbete - Intresseanmälan

Skriv upp dig här så får du ett mejl när vi släpper nya kurstillfällen

Dricksvatten riskanalys – HACCP - Intresseanmälan

Skriv upp dig här så får du ett mejl när vi släpper nya kurstillfällen

Dricksvattenhygien - Vattenverk - Intresseanmälan

Skriv upp dig här så får du ett mejl när vi släpper nya kurstillfällen

Avloppsteknik Introduktion - Intresseanmälan

Skriv upp dig här så får du ett mejl när vi släpper nya kurstillfällen

Avloppsteknik diplomkurs - Intresseanmälan

Skriv upp dig här så får du ett mejl när vi släpper nya kurstillfällen

Hydraulik hållbara dagvattensystem - Intresseanmälan

Skriv upp dig här så får du ett mejl när vi släpper nya kurstillfällen

VA-Ekonomi - Intresseanmälan

Skriv upp dig här så får du ett mejl när vi släpper nya kurstillfällen

Processreglering i avloppsreningsverk - Online

Skriv upp dig här så får du ett mejl när vi släpper nya kurstillfällen

Dricksvattenteknik - Desinfektion

Skriv upp dig här så får du ett mejl när vi släpper nya kurstillfällen