Hoppa till huvudinnehåll

Kalendarium

Här hittar du kommande konferenser, seminarier och utbildningar hos oss.

Läcksökning - grundkurs

31 augusti-1 september 2021, Stockholm-Bromma

Dricksvattenteknik Introduktion

1-3 september 2021, Online

Uppdateringsutbildning Revaq On-line

13 september 2021, Online

Avloppsteknik Introduktion

14-16 september 2021, Online

Utbildning i Dricksvattenhygien - Vattenverk

16-17 september 2021, Online

VA-Taxa grundkurs

27-30 september 2021, Online

Kommunikationswebinar HT 2021

28 september 2021, Online

Hållbara dagvattensystem grundkurs - hydraulik

5-6 oktober, 2021 - Intresseanmälan/Save the date

Utbildning i Dricksvattenhygien - Distributionsnät

5-6 oktober, 2021, Online

Hydraulik – Spillvattensystem – grundkurs

7 oktober 2021, Intresseanmälan/Save the date

Avloppsteknik Diplomkurs

18-22 oktober + 29 november-2 december 2021, Haga Slott, Enköping - Intresseanmälan/Save the date

Dricksvatten riskanalys – MBA

19-20 oktober 2021, Online

Schaktfritt renovering- och ledningsbyggande - Grundkurs

16-17 + 25 november 2021, Online

Tillämpad hydraulik för VA-ingenjörer - diplomkurs

23-25 november + 14-16 december 2021, Stora Brännbo - Intresseanmälan/Save the date

Dricksvatten riskanalys – HACCP

Intresseanmälan hösten 2021

Stum- och elektrosvetsning av PE-rör - EWF-certifierande utbildning

Intresseanmälan hösten 2021

Rörnät Introduktion

26-28 oktober 2021, Intresseanmälan/Save the date

Processreglering i avloppsreningsverk - Online

Intresseanmälan

Uppströmsarbete

Intresseanmälan

Rörnät Diplomkurs

Intresseanmälan

Dricksvattenteknik Diplomkurs

Intresseanmälan