Kalendarium - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Kalendarium

Här hittar du kommande konferenser, seminarier och utbildningar hos oss.

Seminarier om Klimatet och klimatkrisen - Online

2023, 1 december - Online

Avloppsteknik Introduktion

2023, 5-6 december, Eskilstuna

Dricksvattenteknik Introduktion

5-7 december, Online

Revaq Nedströmsarbete

7 december 2023 Online

Lärandeseminarium om kontinuitetshantering och fällningskemikalier, 7 dec 2023

2023, 7 december - Online

Lagen om allmänna vattentjänster - grundkurs

11-12 december 2023, Bromma

Dricksvattenhygien - Distributionsnät

14-15 december 2023, Online

Revaq uppdatering (eLearning)

Kommunikationskonferens

16-17 januari 2023, Stockholm

Dricksvattenhygien - Distributionsnät 2024

23-24 januari 2024, Online

Avloppsteknik Introduktion 2024

31 januari - 2 februari, 2024, Online

Schaktfritt renoverings- och ledningsbyggande

1-2 + 8-9 februari 2024, Online

Rörnät Diplomkurs

5-9 februari + 11-15 mars 2024, Stockholm

Revaq Nedströmsarbete

7 mars 2024 online

Rörnät och Klimat

19-20 Mars 2024, Malmö

Dricksvattenhygien - Distributionsnät 2024

20-21 mars 2024, Online

Revaq Introduktion

9-10 april 2024, Online

Revaq Introduktion

9-10 april 2024, Stockholm

Dricksvatten riskanalys - HACCP

7-8 maj 2024, Online

Läcksökning

21-22 maj 2024, Stockholm

Läcksökning

11-12 juni 2024, Stockholm

Dricksvattenhygien - Distributionsnät 2024

12-13 juni 2024, Online

Revaq uppdatering (eLearning)

Anmäl dig här

Dricksvattenteknik - Desinfektion

Intresseanmälan

Förnyelseplanering av ledningsnät.

Intresseanmälan

Processreglering i avloppsreningsverk - Online

Intresseanmälan

Säkerhetsarbete - Introduktion.

Intresseanmälan

Reglerteknik och mikrobiologi i avloppsreningsverk

Intresseanmälan

Förnyelseplanering ledningsnät

Intresseanmälan

Dricksvatten riskanalys – MBA - Intresseanmälan

Intresseanmälan

Dricksvattenhygien - Distributionsnät - Intresseanmälan

Skriv upp dig här så får du ett mejl när vi släpper nya kurstillfällen

Dricksvattenteknik Diplomkurs - Intresseanmälan

Intresseanmälan

Dricksvattenteknik Introduktion - Intresseanmälan

Intresseanmälan

Fallskydd och säkert arbete i slutna utrymmen - grundkurs - Intresseanmälan

Intresseanmälan

Förnyelseplanering ledningsnät - Intresseanmälan

Intresseanmälan

Hydraulik – Spillvattensystem – grundkurs - Intresseanmälan

Intresseanmälan

Lagen om allmänna vattentjänster - grundkurs - Intresseanmälan

Intresseanmälan

Läcksökning - grundkurs - Intresseanmälan

Intresseanmälan

Mikrobiologisk Riskbedömning QMRA - Intresseanmälan

Intresseanmälan

Revaq Introduktion - Intresseanmälan

Intresseanmälan

Revaq Nedströmsarbete - Intresseanmälan

Intresseanmälan

Revaq Uppdatering - Intresseanmälan

Intresseanmälan

Rörinspektion för beställare - Intresseanmälan

Intresseanmälan

Rörnät Diplomkurs - Intresseanmälan

Intresseanmälan

Rörnät Introduktion - Intresseanmälan

Intresseanmälan

Schaktfritt - grundkurs - Intresseanmälan

Intresseanmälan

Säkerhetsarbete - Introduktion - intresseanmälan

Intresseanmälan

Tillämpad hydraulik för VA-ingenjörer – diplomkurs - Intresseanmälan

Intresseanmälan

VA-Taxa Grundkurs - Intresseanmälan

Intresseanmälan

Uppströmsarbete - Intresseanmälan

Intresseanmälan

Dricksvatten riskanalys – HACCP - Intresseanmälan

Intresseanmälan

Dricksvattenhygien - Vattenverk - Intresseanmälan

Intresseanmälan Dricksvattenhygien - Vattenverk

Avloppsteknik Introduktion - Intresseanmälan

Skriv upp dig här så får du ett mejl när vi släpper nya kurstillfällen.

Avloppsteknik diplomkurs - Intresseanmälan

Intresseanmälan

Hållbara dagvattensystem - Intresseanmälan

Skriv upp dig här så får du ett mejl när vi släpper nya kurstillfällen

VA-Ekonomi - Intresseanmälan

Intresseanmälan