Hoppa till huvudinnehåll

Kalendarium

Här hittar du kommande konferenser, seminarier och utbildningar hos oss.

Nedströmsutbildning Revaq

1 februari 2022 - Online

Utbildning i Dricksvattenhygien - Distributionsnät

3-4 februari 2022, Online

Stum- och elektrosvetsning av PE-rör - EWF-certifiering

8-11 februari 2022, Göteborg

Stum- och elektrosvetsning av PE-rör - EWF-certifiering

8-11 mars 2022, Malmö

Dricksvattenteknik Introduktion

10-11 mars 2022, Göteborg

Avloppsteknik Introduktion

15-16 mars 2022, Eskilstuna

Stum- och elektrosvetsning av PE-rör - EWF-certifiering

21-24 mars 2022, Göteborg

Utbildning i Dricksvattenhygien - Vattenverk

24-25 mars 2022, Online

Lagen om allmänna vattentjänster - grundkurs

28-30 mars 2022, Online

Mikrobiologisk Riskbedömning - QMRA

29-30 mars 2022, Online

Avloppsteknik Diplomkurs

4-8 april + 16-19 maj 2022, Krägga Herrgård, Bålsta

Dricksvattenteknik Diplomkurs

4-8 april + 16-20 maj 2022, Bro (Stockholm)

Rörnät Introduktion

5-6 april 2022, Stockholm

Stum- och elektrosvetsning av PE-rör - EWF-certifiering

5-8 april 2022, Svanesund. Examination för stora dimensioner möjligt.

VA-Taxa Grundkurs

3-5 maj 2022, Online

Dricksvattenteknik Introduktion

17-19 maj 2022, Online

Läcksökning - grundkurs

17-18 maj 2022, Stockholm- Bromma

Avloppsteknik Introduktion

8-10 juni 2022, Online

Utbildning i Dricksvattenhygien - Distributionsnät

15-16 juni 2022, Online

Lagen om allmänna vattentjänster - grundkurs

28-29 juni 2022, Göteborg

Tillämpad hydraulik för VA-ingenjörer - diplomkurs

Intresseanmälan

Hållbara dagvattensystem grundkurs - hydraulik 2021

Intresseanmälan

Hydraulik – Spillvattensystem – grundkurs

Intresseanmälan

Avloppsteknik Diplom

Intresseanmälan 7-11 feb + 21-25 mars, 2022

Dricksvatten riskanalys – HACCP

Intresseanmälan

Förnyelseplanering av ledningsnät

Intresseanmälan

Processreglering i avloppsreningsverk - Online

Intresseanmälan

Schaktfritt renovering- och ledningsbyggande - Grundkurs

Intresseanmälan

Uppströmsarbete

Intresseanmälan

Dricksvattenteknik - Desinfektion

Intresseanmälan

Säkerhetsarbete - Introduktion.

Intresseanmälan

Rörnät Diplomkurs

Intresseanmälan

VA-Ekonomi grundkurs

Intresseanmälan

Dricksvattenteknik Diplom

Intresseanmälan

Reglerteknik och mikrobiologi i avloppsreningsverk

Intresseanmälan

Uppdateringsutbildning - Revaq

Intresseanmälan