Hoppa till huvudinnehåll

Kalendarium

Här hittar du kommande konferenser, seminarier och utbildningar hos oss.

Stum- och elektrosvetsning av PE-rör - EWF-certifierande utbildning

1-4 november 2021, Svanesund

VA-Ekonomi grundkurs

9-10 november 2021, Stockholm

Stum- och elektrosvetsning av PE-rör - EWF-certifierande utbildning

15-18 november 2021, Göteborg

Schaktfritt renovering- och ledningsbyggande - Grundkurs

16-17 + 25 november 2021, Online

Utbildning i Dricksvattenhygien - Distributionsnät

23-24 november 2021, Online

Nationellt Chefsforum 23 november, 2021

23 november, 2021, Online

Säkerhetsarbete - Introduktion

24-25 november + 8-9 december 2021, Online

Avloppsteknik Introduktion

30 november- 1 december 2021, Halmstad

Lagen om allmänna vattentjänster - grundkurs

30 november - 1 december 2021, Stockholm

Dricksvattenteknik Introduktion

7-8 december 2021, Stockholm

Dricksvatten riskanalys – HACCP

9 december 2021, Online

VA-Taxa grundkurs

14-16 december 2021, Online

Hållbara dagvattensystem grundkurs - hydraulik

14-15 december 2021, Stockholm

Nätverksträff Fosfor 2021

15 december, 2020

Tillämpad hydraulik för VA-ingenjörer - diplomkurs

Intresseanmälan

Stum- och elektrosvetsning av PE-rör - EWF-certifierande utbildning

Intresseanmälan

Utbildning i Revaq-certifiering

Intresseanmälan

Hållbara dagvattensystem grundkurs - hydraulik

Intresseanmälan

Hydraulik – Spillvattensystem – grundkurs

Intresseanmälan

Avloppsteknik Diplomkurs

Intresseanmälan

Nedströmsutbildning Revaq

Intresseanmälan

Dricksvatten riskanalys – HACCP

Intresseanmälan

Förnyelseplanering av ledningsnät

Intresseanmälan

Processreglering i avloppsreningsverk - Online

Intresseanmälan

Uppströmsarbete

Intresseanmälan

Dricksvattenteknik - Desinfektion

Intresseanmälan 2022

Rörnät Diplomkurs

Intresseanmälan

Dricksvattenteknik Diplomkurs

Intresseanmälan