Hoppa till huvudinnehåll

Kalendarium

Här hittar du kommande konferenser, seminarier och utbildningar hos oss.

Digital kommunikationsträff

24 maj 2022, Online. Nytt kommunikationskoncept för framtidens VA-kostnader på gång

Avloppsteknik Introduktion

8-10 juni 2022, Online

Rörnät Introduktion

14-16 juni 2022, Online

Chefsforum juni 2022

14 - 15 juni 2022, Stockholm

Utbildning i Dricksvattenhygien - Distributionsnät

15-16 juni 2022, Online

Lagen om allmänna vattentjänster - grundkurs

28-29 juni 2022, Göteborg

Läcksökning - grundkurs

30-31 augusti 2022, Stockholm - Alvik

Klimatkonferens 2022

6 september 2022, Stockholm

Utbildning i Dricksvattenhygien - Distributionsnät

15-16 september 2022, Online

Lagen om allmänna vattentjänster - grundkurs

19-21 september 2022, Online

Läcksökning - grundkurs

27-28 september 2022, Stockholm - Alvik

Kommunikationskonferens

27 - 28 september 2022, Stockholm

Nedströmsutbildning Revaq

4 oktober 2022, Online

VA-Ekonomi - Grundkurs

4-5 oktober 2022, Malmö

Avloppsteknik Introduktion

4-5 oktober 2022, Halmstad

Utbildning i Revaq

11-12 oktober 2022, Online

Utbildning i Revaq

11-12 oktober 2022, Stockholm (Fysiskt)

Nationella Dricksvattenkonferensen

13-14 oktober 2022, Visby Gotland Visby

Hydraulik - Hållbara dagvattensystem - grundkurs

12-13 oktober 2022, Hässleholm

Utbildning i Dricksvattenhygien - Vattenverk

25-26 oktober 2022, Online

Tillämpad hydraulik för VA-ingenjörer - diplomkurs

15-17 november + 13-15 december 2022, Sigtuna

Avloppsteknik Introduktion

29 november - 1 december 2022, Online

Avloppsteknik Diplomkurs

Intresseanmälan

Rörnät Introduktion

Intresseanmälan

Lagen om allmänna vattentjänster - grundkurs

Intresseanmälan

VA-Taxa Grundkurs

Intresseanmälan

Stum- och elektrosvetsning av PE-rör - EWF - 4 dagar - Erfaren

Intresseanmälan

Utbildning i Dricksvattenhygien - Distributionsnät

Intresseanmälan

Utbildning i Dricksvattenhygien - Vattenverk

Intresseanmälan

Mikrobiologisk Riskbedömning - QMRA

Intresseanmälan

Läcksökning - grundkurs

Intresseanmälan

Rörinspektion för beställare

Intresseanmälan

Avloppsteknik Introduktion

Intresseanmälan

Dricksvatten riskanalys – MBA

Intresseanmälan

Dricksvattenteknik Introduktion

Intresseanmälan

Dricksvattenteknik Diplomkurs

Intresseanmälan

Utbildning i Revaq

Intresseanmälan

VA-Ekonomi - Grundkurs

Intresseanmälan

Hållbara dagvattensystem grundkurs - hydraulik.

Intresseanmälan

Hydraulik – Spillvattensystem – grundkurs

Intresseanmälan

Dricksvatten riskanalys – HACCP

Intresseanmälan

Förnyelseplanering av ledningsnät

Intresseanmälan

Processreglering i avloppsreningsverk - Online

Intresseanmälan

Schaktfritt renovering- och ledningsbyggande - Grundkurs

Intresseanmälan

Uppströmsarbete

Intresseanmälan

Dricksvattenteknik - Desinfektion

Intresseanmälan

Säkerhetsarbete - Introduktion.

Intresseanmälan

Rörnät Diplomkurs

Intresseanmälan

VA-Ekonomi grundkurs 2021

Intresseanmälan

Reglerteknik och mikrobiologi i avloppsreningsverk

Intresseanmälan

Uppdateringsutbildning - Revaq

Intresseanmälan

Tillämpad hydraulik för VA-ingenjörer - diplomkurs

Intresseanmälan

Nedströmsutbildning Revaq

Intresseanmälan

Stum- och elektrosvetsning av PE-rör - EWF - 5 dagar - Grundkurs

Intresseanmälan