Hoppa till huvudinnehåll

Kalendarium

Här hittar du kommande konferenser, seminarier och utbildningar hos oss.

Avloppsteknik Introduktion

30 november- 1 december 2021, Halmstad

Lagen om allmänna vattentjänster - grundkurs

30 november - 1 december 2021, Stockholm

Dricksvattenteknik Introduktion

7-8 december 2021, Stockholm

Dricksvatten riskanalys – HACCP

9 december 2021, Online

VA-Taxa grundkurs

14-16 december 2021, Online

Hållbara dagvattensystem grundkurs - hydraulik

14-15 december 2021, Stockholm

Nätverksträff Fosfor 2021

15 december, 2020

Utbildning i Revaq-certifiering

12-13 januari 2022, Online

Tillämpad hydraulik för VA-ingenjörer - diplomkurs

Intresseanmälan

Stum- och elektrosvetsning av PE-rör - EWF-certifierande utbildning

Intresseanmälan

Hållbara dagvattensystem grundkurs - hydraulik

Intresseanmälan

Hydraulik – Spillvattensystem – grundkurs

Intresseanmälan

Avloppsteknik Diplomkurs 2021

Intresseanmälan 7-11 feb + 21-25 mars, 2022

Nedströmsutbildning Revaq

Intresseanmälan

Dricksvatten riskanalys – HACCP

Intresseanmälan

Förnyelseplanering av ledningsnät

Intresseanmälan

Processreglering i avloppsreningsverk - Online

Intresseanmälan

Uppströmsarbete

Intresseanmälan

Dricksvattenteknik - Desinfektion

Intresseanmälan 2022

Säkerhetsarbete - Introduktion

Intresseanmälan

Rörnät Diplomkurs

Intresseanmälan

VA-Ekonomi grundkurs

Intresseanmälan

Dricksvattenteknik Diplomkurs

Intresseanmälan

Reglerteknik och mikrobiologi i avloppsreningsverk

Intresseanmälan