Hoppa till huvudinnehåll

Kalendarium

Här hittar du kommande konferenser, seminarier och utbildningar hos oss.

Dricksvattenteknik Introduktion

30 september-2 oktober 2020, Sigtuna

Nationella Dricksvattenkonferensen 2020 - online

30 september, 7 och 14 oktober 2020, Online

Hållbara dagvattensystem grundkurs - hydraulik

6-7 oktober 2020, Göteborg

Spillvatten grundkurs - hydraulik

8 oktober 2020, Göteborg

Lagen om allmänna vattentjänster - Grundkurs 2020

12-14 oktober 2020, Online

Dricksvatten riskanalys – MBA och HACCP

13-14 oktober 2020, Stockholm Stockholm

Arbete i slutna utrymmen - grundkurs

13 oktober 2020, Uppsala

VA-Ekonomi

20-21 oktober 2020, Stockholm-Bromma

Nationella Dricksvattenkonferensen 2020: Workshop om membranfilter

21 oktober 2020, Online

Systematiskt Säkerhetsarbete

4, 5, 18 & 19 november 2020, Online

Förnyelseplanering av ledningsnät

10-11 november 2020 + 20 april 2021, Stockholm

VA-Juridiskt Forum 2020 - Online

30 september, 7 och 14 oktober 2020, Online

Stum- och elektrosvetsning av PE-rör - EWF-certifierande utbildning

17-20 november 2020, Skövde

Avloppsteknik Introduktion

24-26 november 2020, Halmstad

Schaktfritt grundkurs

24-25 november 2020, Stockholm-Bromma

Lagen om allmänna vattentjänster - Grundkurs 2020

1-2 december 2020, Stockholm

Dricksvattenteknik Introduktion

8-9 december 2020, Göteborg

Forsknings- och innovationskonferens 2020

SAVE THE DATE! 8-9 december 2020, Stockholm