Hoppa till huvudinnehåll

Kalendarium

Här hittar du kommande konferenser, seminarier och utbildningar hos oss.

Asset Management webinar

17 augusti 2020, Online

Arbete i slutna utrymmen - grundkurs

18 augusti 2020, Uppsala

Läcksökning - Grundkurs

25-26 augusti 2020, Stockholm-Bromma

Läcksökning - Grundkurs

1-2 september 2020, Stockholm-Bromma

Avloppsteknik Introduktion

8-10 september 2020, Halmstad

Läcksökning - Grundkurs

15-16 september 2020, Stockholm-Bromma

Lagen om allmänna vattentjänster - Grundkurs

22-23 september 2020, Malmö

Avloppsteknik Introduktion

22-24 september 2020, Umeå

Utbildning i REVAQ-certifiering

22-23 september 2020, Stockholm

Dricksvattenteknik Introduktion

30 september-2 oktober 2020, Sigtuna

Nationella Dricksvattenkonferensen 2020 - online

30 september, 7 och 14 oktober 2020, Online

Hållbara dagvattensystem grundkurs - hydraulik

6-7 oktober 2020, Göteborg

Spillvatten grundkurs - hydraulik

8 oktober 2020, Göteborg

Dricksvatten riskanalys – MBA och HACCP

13-14 oktober 2020, Stockholm Stockholm

Rörnät Introduktion

13-15 oktober 2020, Göteborg

Arbete i slutna utrymmen - grundkurs

13 oktober 2020, Uppsala

VA-Ekonomi

20-21 oktober 2020, Stockholm-Bromma

Tillämpad hydraulik för VA-ingenjörer - diplomkurs

21-23 oktober + 17-19 november 2020, Sigtuna

Nationella Dricksvattenkonferensen 2020: Workshop om membranfilter

21 oktober 2020, Online

Dricksvattenteknik - Desinfektion

27-29 oktober 2020, Sigtuna

Dricksvattenteknik Introduktion

2020, 3-5 november, Skellefteå

Systematiskt Säkerhetsarbete

4, 5, 18 & 19 november 2020, Online

Förnyelseplanering av ledningsnät

10-11 november 2020 + 20 april 2021, Stockholm

Rörnätskurs för arbetsledare – anläggning, drift, underhåll och förnyelse.

17-19 november, Stockholm-Bromma

Lagen om allmänna vattentjänster - Grundkurs

1-2 december 2020, Stockholm

Forsknings- och innovationskonferens 2020

SAVE THE DATE! 8-9 december 2020, Stockholm