Klimatneutral VA - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Klimatneutral VA

Klimatförändringarna ställer stora krav på anpassning VA-organisationernas verksamhet. Men VA-verksamheterna måste också själva åstadkomma ett minskat klimatavtryck. Målet är att den totala gemensamma klimatpåverkan från VA-organisationernas anläggningar ska vara netto-noll till 2030.

  • Det bör införas ett krav på mätning och begränsning av utsläpp av växthusgaser från reningsverk.
  • Investeringsstöd till klimatsmart teknik inom VA bör införas.
  • Skatt eller avgifter bör användas som styrmedel för utsläpp av växthusgaser.
  • Regeringen bör utreda handel med utsläppsrätter även inom VA-sektorn.