Forskning och innovation - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Forskning och innovation

VA-sektorn står inför stora utmaningar när klimatet förändras. Det behövs mer pengar, och riktade pengar, för att kunna forska på konsekvenser och åtgärder.

  • Inflytandet över forskningsmedlen måste stärkas för sakägare som VA-huvudmän.
  • Riktade utlysningar till områden med stora behov, som VA, måste till.
  • Regeringen bör fortsätta att satsa stort på forskning och innovation inom samhällsbyggnad, men det krävs även ökade – och öronmärkta – satsningar för att hantera klimatomställningens konsekvenser och inverkan på vattenfrågorna.  
  • VA-sektorn kan inte på egen hand hantera konsekvenserna av stora klimatförändringar varför tvärsektoriella forskningssatsningar är av särskild vikt.