Svenskt Vattens taxeundersökning 2024 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vattens taxeundersökning 2024

Svenskt Vattens årliga taxerapport visar att omvärldsfaktorer har en stark påverkan på VA-taxorna. Under de senaste åren har våra medlemmar behövt anpassa sig till en förändrad kostnadsbild samtidigt som de påverkas av flera stora kostnadsdrivande utmaningar. Detta syns tydligt i årets genomsnittliga taxehöjning på drygt 14 procent.

Svenskt Vatten genomför årligen en taxeundersökning tillsammans med våra medlemmar, VA-organisationerna. Samtliga kommuners aktuella VA-taxor ingår i underlaget. Bland de trender vi kan utläsa utifrån 2024 års taxestatistik märks dessa tydligast:

· Nästan dubblerad höjning jämfört med 2023. Förra årets höjning av brukningsavgifter i Sveriges kommuner, i genomsnitt 8,1 procent, var den dittills högsta sedan Svenskt Vattens statistikinsamling digitaliserades 2002. Årets ökning är nästan dubbelt så hög: 14,1 procent.

· Ökade skillnader mellan kommunerna. År 2020 var skillnaden mellan kommunen med högst brukaravgift och lägst nästan 400 procent. Skillnaden har ökat varje år sedan dess och ligger nu på 531 procent, en anmärkningsvärd skillnad utifrån att det i princip är samma tjänst som levereras.

· Vatten är fortfarande prisvärt. Även om höjningen är hög i procent, så är VA sett i kronor fortfarande en förhållandevis billig tjänst – även i de kommuner som ligger högt i sin VA-taxa. Snittpriset för typhus A (enbostadshus) är 10 515 kronor, jämfört med 9 214 kronor år 2023, en fördyring med 1 301 kronor eller 108,50 kronor per månad.

Även om det är svårt att sia om framtiden är vår bedömning att kommunerna behöver fortsätta höja VA-taxan de kommande åren. Det ekonomiska läget, stigande kostnader för drivmedel och insatsvaror, höga räntor och kommande investeringar i vatteninfrastrukturen innebär att fortsatt ökade kostnader för VA-organisationerna.

I Svenskt Vattens investeringsrapport framgår det att Sveriges kommuner måste investera 560 miljarder kronor till 2040 för att upprätthålla och förbättra VA-infrastrukturen. Detta innebär att investeringstakten måste öka från cirka 20 miljarder årligen till 31 miljarder, jämfört med järnvägens årliga investeringsbehov på cirka 37 miljarder kronor

Läs hela rapporten och ladda ned statistik i Excel här.