Resultatrapport för Hållbarhetsindex 2023 publicerad - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Resultatrapport för Hållbarhetsindex 2023 publicerad

Den årliga undersökningen Hållbarhetsindex (HBI) lyfter det långsiktiga och strategiska perspektivet för Sveriges VA-verksamheter. Nu är resultatrapporten för 2023 års undersökning publicerad. I likhet med tidigare år visar rapporten en generellt god operativ förmåga att leverera vattentjänster.

Nu finns resultatrapporten för Hållbarhetsindex 2023 tillgänglig. Årets resultat visar, liksom tidigare års undersökningar, att VA-organisationerna över lag har god operativ förmåga att leverera vattentjänster med hög kvalitet, leveranssäkerhet och kundnöjdhet på kort sikt. I många fall orsakas röd bedömning för rapportens parametrar av avsaknaden av långsiktig planering. Den enskilt största utmaningen för VA-organisationerna är fortsatt att upprätthålla och förbättra VA-anläggningarnas status. I ett stort antal kommuner anses behovet av reinvestering och nyinvestering vara stort. Samtidigt saknas framtagna finansieringsplaner.

Ta del av Hållbarhetsindex 2023 här.