”Vinsten finns i de gemensamma insikterna” - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

”Vinsten finns i de gemensamma insikterna”

Både stora och små VA-organisationer använder sig nu av klimatberäkningsverktyget i sina verksamheter. Vi tar tempen på hur det går och först ut är Stockholm Vatten och Avfall (SVOA).

Miljösamordnare Maria Eriksson på SVOA var under 2022 en av testpiloterna som både provade och utvecklade verktyget. Då hoppades hon bland annat på att det skulle bli tydligare att se var verksamhetens påverkan ligger. Nu har hon använt verktyget skarpt inom organisationen – och frågan är om förhoppningarna införlivats?

- Vi har bra koll på var vår stora klimatpåverkan finns. Sedan tidigare harvi ett mer omfattande beräkningsverktyg på plats och vår önskan kring det nya verktyget handlar främst om att förenkla arbetet och använda färre parametrar.

Önskar att ledningsnät inkluderas

Under våren kommer SVOA att utvärdera om verktyget, som upplevts som lättanvänt, varit tillräckligt för beräkningarna. Främst har det använts inom avloppsverksamheten och vattenproduktionen. Ledningsnätet däremot inkluderas ännu inte, men IVL Svenska Miljöinstitutet har fått i uppdrag att titta på en komplettering gällande klimatpåverkan från ledningsdragning.

- Vi har en stor påverkan här i och med att det alltid pågår nyläggningar och reparationer av ledningsnätet inom Stockholmsområdet. I dag beräknar vi klimatpåverkan med hjälp av bland annat Trafikverkets verktyg och Excel.

Värdet finns i det gemensamma

Fast det stora värdet ligger enligt Maria Eriksson bortanför den egna organisationen; vinsten finns i de gemensamma insikterna. Genom enhetliga och jämförbara resultat får VA-sektorn en tydligare bild av utsläppen och lämpliga åtgärder. Verktyget ökar också förståelsen för mer än de fossila utsläppen; påverkan handlar inte bara om reningsprocessen utan om de växthusgaser slammet släpper ifrån sig vid lagring. Negativa utsläpp särredovisas dessutom, vilket ökar tydligheten och transparensen.

- Det är otroligt viktigt att ha ett lättillgängligt verktyg för att branschen ska få en samsyn och för att så många som möjligt ska använda det. Alla gagnas av det.