Hoppa till huvudinnehåll

Klimatberäkningsverktyg för VA-anläggningar

Under våren testar 18 VA-organisationer det nya klimatberäkningsverktyget. Det är tänkt att förenkla arbetet med att beräkna, redovisa och följa upp klimatavtrycket som uppkommer till följd av driften av VA-anläggningar.

Arbetet med en gemensam metodik påbörjades under 2020, på initiativ av medlemmarna. Svenskt Vatten har sedan dess, tillsammans med medlemsorganisationer och IVL Svenska Miljöinstitutet, arbetat med att utveckla beräkningsmetoden. Under våren 2021 deltog 13 olika VA-organisationer i testberäkningar och gav oss värdefull feedback.

Nya testpiloter på gång

I december sökte vi nya testpiloter för det nu färdigställda verktyget. Intresset för att medverka var stort och klimatberäkningsverktyget kommer under mars–april testas och utvärderas av hela 18 organisationer: VA SYD, MSVA, Nodra, Uppsala Vatten & Avfall, Alingsås, Kungsbacka, Kalmar Vatten, NSVA, Hammarö, Roslagsvatten, Kretslopp & Vatten, VIVAB, LEVA, Lidköping, Norrvatten, LBVA, SVOA och Gryaab.

Det är IVL Svenska Miljöinstitutet som, tillsammans med Svenskt Vatten, ansvarar för genomförandet av testberäkningarna. Till hösten planerar vi att göra klimatberäkningsverktyget tillgängligt för alla våra kommunala medlemsorganisationer.

Förenklar klimatarbetet

Det branschgemensamma verktyget är tänkt att:

  • Sänka tröskeln och effektivisera arbetet med klimatberäkning för Svenskt Vattens medlemmar.
  • Underlätta jämförelse, samarbete och benchmarking, både inom vår bransch och med andra, genom gemensamt definierade systemgränser och utsläppsfaktorer.

Struktur och avgränsning

Beräkningsmodellen i verktyget följer strukturen för Greenhouse Gas Protocol, där vi gör ett urval av kategorier i olika Scope. Det gör vi för att enbart inkludera klimatavtryck kopplade till beräkningsmodellens systemgräns; drift av VA-anläggningar. Infrastruktur och byggnader, som anläggningsarbeten, reparation, underhåll och destruktion, exkluderas tills vidare.

Eventuella nyttor som uppstår hos VA-anläggningar inkluderas i en separat modul, som exempelvis el- och värmeproduktion, biogasproduktion och gödselmedel.

För mer information, kontakta Klara Westling, projektansvarig, Svenskt Vatten.