Hoppa till huvudinnehåll

Tillsammans för en klimatneutral VA-bransch 2030

VA-branschen är en självklar del av ett hållbart samhälle. Nu startar vi ett gemensamt arbete för att minska klimatavtrycket från VA-organisationernas kärnverksamhet.

Förändrade vattennivåer, kraftiga skyfall och perioder av torka är numera VA-organisationernas verklighet. Klimatförändringarna, som påverkar både infrastruktur och anläggningar, utmanar verksamheten samtidigt som de också kräver att vi själva tar ett större ansvar.

Initiativet handlar om en gemensam insats och riktning, där vi delar kunskap och driver utvecklingen mot ett minskat klimatavtryck. Målet är att den totala gemensamma klimatpåverkan från VA-organisationernas anläggningar ska vara netto-noll till 2030.

VA-driften, en viktig pusselbit

Initialt avgränsas målbilden till den klimatpåverkan som uppkommer till följd av driften av VA-anläggningarna. Avloppsreningsverk kan vara en betydande utsläppspunkt av växthusgaserna metan och lustgas, enligt FN-organet IPCC. Det finns även andra utsläpp kopplat till både dricksvattenproduktion och rening av avloppsvatten som är viktiga att se över och minska.

Vi uträttar mer ihop

Både i Sverige och världen ser vi att organisationer och branscher går samman för att hjälpas åt. Det här sker också hos våra nordiska VA-kollegor. Svenskt Vatten samlar nu därför styrkorna för att tillsammans med medlemsorganisationerna arbeta för att nå visionen ”Klimatneutral VA-bransch 2030”.

Förutsättningarna organisationerna emellan ser olika ut, men alla kan dela visionen och påbörja resan mot att nå det gemensamma klimatmålet. Varje litet steg räknas.