Klimatneutral VA - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Tillsammans för en klimatneutral VA-bransch

VA-branschen är en självklar del av ett hållbart samhälle. Nu startar vi ett gemensamt arbete för att minska klimatavtrycket från VA-organisationernas kärnverksamhet.

Förändrade vattennivåer, kraftiga skyfall och perioder av torka är numera VA-organisationernas verklighet. Klimatförändringarna, som påverkar både infrastruktur och anläggningar, utmanar verksamheten samtidigt som de också kräver att vi själva tar ett större ansvar.

Initiativet handlar om en gemensam insats och riktning, där vi delar kunskap och driver utvecklingen mot ett minskat klimatavtryck. Målet är att den totala gemensamma klimatpåverkan, kompenserad med klimatnyttor, från VA-organisationernas anläggningar ska vara netto-noll.

Välkommen till Klimatkonferens 11 december i Stockholm

Hur kan VA-organisationer arbeta med klimatpåverkansfrågorna på ett effektivt sätt? Hur ska man tolka och arbeta med ett klimatbokslut och vilka klimatpåverksansminskande åtgärder ger störst effekt i verksamheten? Hur pratar vi med förtroendevalda så att de tar rätt beslut för både VA-verksamheter och miljön?

Välkommen till en heldag där vi kommer att lyssna till och inspireras av hur olika VA-organisationer arbetat med ovan frågor. Läs vidare.

Klimatberäkningsverktyget är uppdaterat – mars 2024

I mars 2024 uppdaterades både klimatberäkningsverktyget och dess manual (både svenska och engelska versioner). Se nedan vad som ändrats i den nya versionen. Säkerställ att ni alltid använder den senaste versionen av verktyget för att få så korrekta beräkningar som möjligt. Du hittar alltid senaste versionen verktyget i högerspalten på denna sida. Vilken version verktyget har syns i filnamnet.

De uppdateringar som gjorts är:

  • Uppdaterade emissionsfaktorer för fällningskemikalier från leverantörer Feralco och Kemira.
  • Ny emissionsfaktor för kolkälla Brenntaplus från leverantör.
  • Uppdaterade emissionsfaktorer för metanslip från rötkammare och uppgradering baserat på senaste EgMet-sammanställningen.
  • Uppdaterade emissionsfaktorer för bränslen från Energimyndigheten (även uppdaterad emissionsfaktor för inköpta transporter som sker med fossilfritt bränsle).
  • Två emissionsfaktorer för diesel i egna fordon finns i verktyget: MK1 (standard t.o.m. år 2023) och MK3 (standard fr.o.m. år 2024).
  • Uppdaterad emissionsfaktor för nordisk residualmix från Energimarknadsinspektionen.
  • Korrigerat ett mindre räknefel för metanutsläpp vid kallfackling av biogas.
  • Låst upp resultatgraferna så att användare kan ändra formatering (textstorlek, färger etc.).

VA-driften, en viktig pusselbit

Initialt avgränsas målbilden till den klimatpåverkan som uppkommer till följd av driften av VA-anläggningarna. Avloppsreningsverk kan vara en betydande utsläppspunkt av växthusgaserna metan och lustgas, enligt FN-organet IPCC. Det finns även andra utsläpp kopplat till både dricksvattenproduktion och rening av avloppsvatten som är viktiga att se över och minska.

Vi uträttar mer ihop

Både i Sverige och världen ser vi att organisationer och branscher går samman för att hjälpas åt. Det här sker också hos våra nordiska VA-kollegor. Svenskt Vatten samlar nu därför styrkorna för att tillsammans med medlemsorganisationerna arbeta för att nå visionen ”Klimatneutral VA-bransch”.

Förutsättningarna organisationerna emellan ser olika ut, men alla kan dela visionen och påbörja resan mot att nå det gemensamma klimatmålet. Varje litet steg räknas.