Bedömningskriterier - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Bedömningskriterier

För att inte lägga ned tid i onödan på att skriva ansökningar kan du skicka in en kortare intresseanmälan för att få en bedömning. En dialog i förväg kan också vara en hjälp.

Använd gärna vår bedömning av ansökan för SVU‐medel för att bedöma om ditt projekt är relevant eller inte. Utifrån denna kan du också ha en dialog med oss om du ska gå vidare med en fullständig ansökan.

  • Är ansökans frågeställning relevant för de kommunala VA‐organisationerna?
  • Bidrar projektet till utveckling av ny kunskap för de kommunala VA‐organisationerna?
  • Kommer resultaten att vara praktiskt tillämpbara inom 5 år?
  • Har projektgruppen rätt kompetens?
  • Ligger ansökan inom prioriterade teman för SVU?

Är ansökan tillräckligt utförlig med avseende på:

  • Bakgrundsbeskrivning
  • Syfte
  • Metod
  • Budget
  • Kommunikationsplan

Kontakt

För frågor och diskussion om projekt, kontakta forsknings- och utvecklingsledare Alexander Keucken.