Hoppa till huvudinnehåll

Bedömningskriterier

För att inte lägga ned tid i onödan på att skriva ansökningar kan du skicka in en kortare intresseanmälan för att få en bedömning. En dialog i förväg kan också vara en hjälp.

Använd gärna vår bedömning av ansökan för SVU‐medel för att bedöma om ditt projekt är relevant eller inte. Utifrån denna kan du också ha en dialog med oss om du ska gå vidare med en fullständig ansökan.

  • Är frågeställningen/ansökan relevant för de kommunala VA‐bolagen/VA‐verken?
  • Bidrar projektet till utveckling av ny kunskap för de kommunala VA‐bolagen/VA‐verken?
  • Kommer resultaten att vara praktiskt tillämpbara inom 5 år?
  • Ligger ansökan inom prioriterade områden för SVU?
  • Har projektgruppen rätt kompetens?

Är ansökan tillräckligt utförlig med avseende på:

  • Bakgrundsbeskrivning
  • Syfte
  • Metod
  • Budget
  • Kommunikationsplan

Kontakt

För frågor och diskussion om projekt, kontakta utvecklingsledare Anna Norström

anna.norstrom@svensktvatten.se