Vattenplattformen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vattenplattformen

Aktörer inom vattensektorn skapade den Svenska Vattenplattformen som en fortsättning från arbetet med Vattenvisionen. Vattenvisionen är en nationellt förankrad strategisk forsknings- och innovationsagenda för vattensektorn i Sverige.

Syfte med Vattenplattformen:

  • Skapa en nationell plattform för vatten med en bred förankring inom vattensektorn
  • Utveckla och ta fram form, kommunikationsplan, riktning och plan för hur aktörer utifrån denna påverkansplattform kan arbeta för att öka medverkan i Horisont 2020

Mål och nytta med Vattenplattformen:

  • Öka medverkan i kommande utlysningar inom Horisont 2020
  • Öka förståelse och engagemang hos svenska vattentjänstföretag för EU:s arbete inom vattensektorn
  • Realisera de innovationsområden som vattensektorn gemensamt identifierat i Vattenvisionen

Horisont 2020 – EU:s ramprogram för forskning och innovation

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation för perioden 2014-2020. Horisont 2020 har tre prioriteringar:

  • Spetskompetens – Excellent Science
  • Industriellt ledarskap – Industrial Leadership
  • Samhälleliga utmaningar – Societal challenges

Utlysningarna stänger vid olika tillfällen. Undersök noga vilket datum som är deadline för den utlysning du är intresserad av. Denna information hittas i "Work program" för respektive prioritering.

Mer information om programmet och alla officiella dokument hittas på EU-kommissionens hemsida för Horisont 2020.

Frågor om Vattenplattformen skickas till Erik.Karrman@ri.se