Hoppa till huvudinnehåll

Sök projektmedel

Här får du hjälp och information för att kunna söka projektmedel från Svenskt Vatten Utveckling (SVU), kommunernas eget forsknings- och utvecklingsprogram inom kommunal VA-teknik.

De medel som Svenskt Vatten Utveckling disponerar har betalats in av medlemmarna i Svenskt Vatten, det vill säga de kommunala VA-organisationerna. Projektverksamheten syftar till att utveckla och rationalisera arbetet hos Svenskt Vattens medlemmar.

Nytt för höstens ansökningsomgång är att SVU lanserat en ny projektportal där ansökningar och projekt kommer att hanteras. Ansökningar ska innehålla samma information som tidigare.

Tips för ansökningar

Allmänna riktlinjer för vad Svenskt Vatten Utveckling kan finansiera beskrivs i Riktlinjer för verksamhet som kan finansieras med medel från SVU. Vad som gäller för ett enskilt projekt framgår av dokumentet Projektets genomförande och rapportering (pdf).

Svenskt Vatten Utveckling eftersträvar verksamhet inom hela det kommunala VA-området. Det beskrivs närmare i dokumentet ”Forskning och utveckling som finansieras av Svenskt Vatten Utveckling”.

I många fall har en projektidé kopplingar till flera branscher, till exempel avfall, gas och fjärrvärme. Undersök därför gärna möjligheten att söka projektbidrag från forsknings- och utvecklingsorganisationer inom olika branscher.

Så här ansöker du

För att slippa lägga ner tid i onödan på att skriva ansökningar, kan du skicka in en kortare intresseanmälan för att få en bedömning av relevansen av en projektidé. För att först efter det sätta samman en fullständig ansökan. En dialog i förväg kan också vara till hjälp och läs gärna Bedömning av ansökan.

Läs Instruktioner för sökande för närmare information om vad och hur du ska fylla i ansökan. 

Läs gärna Projektets genomförande och rapportering för närmare information för vad och hur du ska fylla i.  

Kommande ansöknings- och beslutsdatum

FÖRLÄNGD ANSÖKNINGSTID! 
Sista dag för ansökan 8 april 2020. 
Beslut 19 maj 2020.

Sista dag för ansökan 9 september 2020.
Beslut 4 november 2020.

(Fyll i webbformulär)

Välkommen med din ansökan!