Hoppa till huvudinnehåll

Test av teoretisk och praktisk metodik av X-bandradar teknik

Under 2019 skapades den svenska X-bandradargruppen som består av VA SYD, NSVA, SWR (Sweden Water Research), LTH/Lunds universitet och SMHI. Denna grupp jobbar tillsammans för att skapa ett radarnätverk som kan leverera radardata med hög kvalité till VA-huvudmännen i gruppen. I SVU-ansökan kommer två utmaningar att belysas. I det förra SVU-finansierade projektet (No. 18-116) utvärderades noggrannheten av en enstaka X-bandradarenhet lokaliserad till Dalby (Lunds Kommun). Målsättningen med den teoretiska delen av projektet är att utveckla en metodik där data från flera X-bandradarenheter kan behandlas som kombinerar data för att förhindra dämpning och blockering under högintensiv nederbörd (t ex skyfall). Under det praktiska arbetet kommer olika analyser göras baserat på det teoretiska avsnittet. VA-organisationerna i Sverige har idag stort behov av att skapa bra modeller för att beräkna olika slags flöden, till exempelvis för bräddning eller inflöde till reningsverk. Jämförelser kommer göras mellan uppmätt och modellerade värden med fyra olika indata (en respektive två X-bandradarenheter som överlappar varandra, SMHI C-bandradar och stationära regnmätare). Kombinerade data från radarenheterna i Lund och Helsingborg kommer att utvärderas och korrigeras baserat på verkliga regn- och avrinningstillfällen med både direkt och indirekt kalibrering och validering. Med hjälp av den integrerade datan kommer vi att kunna visa hur modellering av t ex bräddning kommer att kunna ge säkrare beräkning av föroreningstransport. I detta SVU-projekt kommer detta en ingående analys av högupplösta dataserier från X-band radar från 2019/2020 till nutid att analyseras i en bräddvattenmodell. I en separat analys ska uppmätt nederbördsdata för samma tidsperiod från de stationära regnmätarna som finns i NSVA/VA SYDs verksamhetsområde att läggas in i samma bräddningsmodell. Bräddmodellens resultat jämförs därefter med uppmätt värde från bräddstation vid recipient som riktvärde.
Område:
Rörnät
Projektnummer:
21-106
Projektledare:
Nicholas South
Organisation Projektledare:
Sweden Water Research
Totalt beviljad finansiering av SVU:
720 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 476 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2022-06-30