Hoppa till huvudinnehåll

Högskoleprogram

Svenskt Vattens FoU-satsningar har som mål att säkra medlemmarnas kompetens- och kunskapsbehov på kort och lång sikt. Därför stöttar SVU fyra forsknings- och utbildningskluster. Dessutom anordnas Vattenforskarskolan, kompetensfördjupning för både doktorander och yrkesverksamma.

VA-forskning vid högskolor

SVU stöttar fyra forskningskluster, vart och ett med sin egen huvudinriktning, Dag&Nät, Dricks, VA-teknik Södra och VA-kluster Mälardalen. De fyra klustrerna är samarbeten mellan olika högskolor, universitet, kommuner, VA-organisationer och forskningsinstitut. Läs mer om vilken forskning som pågår på deras respektive hemsida.

Dag&Nät utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätområdet.

Projektprogrammet DRICKS är för FoU inom dricksvattenområdet i Sverige – från råvatten till tappkran.

Projektprogrammet VA-teknik Södra ska verka för stärkande av forskning, utveckling och utbildning inom vattenförsörjnings- och avloppstekniken i södra Sverige.

Projektprogram VA-kluster Mälardalen förenar forskare och VA-organisationer kring forskning inom resurseffektiv avlopps- och slamhantering.

Vattenforskarskolan för dig som vill vidareutbilda dig

Vattenforskarskolan är både for dig som doktorand och dig som yrkesverksam. Utöver seminarier, studiebesök och workshops ges bland annat möjlighet att besöka olika universitet i Sverige för att träffa de allra främsta experterna inom vattenområdet.

Flera nya samarbeten mellan både doktorander och handledare från olika universitet har inletts som en direkt följd av forskarskolan.

Du hittar mer information på Vattenforskarskolans portal hos Lunds universitet.