Så jobbar vi med forskning (SVU) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Så jobbar vi med forskning (SVU)

Svenskt Vatten stödjer forskning, innovation och utveckling genom Svenskt Vatten Utveckling (SVU). SVU är kommunernas eget forsknings- och utvecklingsprogram om kommunal VA-teknik. Det är mest inriktat mot tillämpad forskning och utveckling, som är av intresse för Svenskt Vattens medlemmar.

Svenskt Vatten Utveckling främjar insatser för utveckling och tillämpad forskning som är av intresse för Svenskt Vattens medlemmar. SVU kan också starta och driva angelägna utredningar. Utvecklingsverksamhet som stöds bör kunna tillämpas operativt inom 5 år.

SVU verkar för att

  • sprida erfarenheter från medlemmarnas forsknings-, utvecklings- och utredningsprojekt,
  •  samla in medlemmarnas behov av nya forsknings-, utvecklings- och utredningsuppdrag samt
  • stimulera medlemmarna till gemensamt finansierade forsknings- och utvecklingsprojekt.

Syftet med utvecklingsinsatserna är att främja utvecklingen av ny kunskap och sprida ny kunskap till medlemmarna. Detta ska i sin tur förhoppningsvis utveckla och rationalisera arbetet hos Svenskt Vattens medlemmar.

Säkrar kompetensen för framtiden

För att VA-branschen ska kunna rekrytera välutbildade personer måste god utbildning med bas i god forskning utvecklas vid högskolorna. SVU ger därför medel till forskningskluster vid högskolor och universitet. Satsningen på forskningskluster är tänkt att bidra till att utveckla kompetenscentra vid olika högskolor och universitet.

Ta del av resultaten

Resultat från SVU-projekt redovisas bland annat via Svenskt Vatten Utveckling. Våra medlemmar får exklusiv förhandsvisning av rapporterna i tre månader. Du räknas som Svenskt Vatten-medlem om du har en medlems e-postadress. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla genom Vattenbokhandeln

Så fördelas medlen

De medel som SVU disponerar har betalats in av medlemmarna i Svenskt Vatten, det vill säga de kommunala VA-organisationerna. SVU:s medel för forskning och utveckling ska fördelas enligt följande:

  • medel till satsningen på forskningskluster vid högskolor och universitet, upp till 50 % av medlen
  • riktade utlysningar eller insatser för angelägna kunskapsbehov, upp till 10% av medlen
  • medel till övriga projekt inom områden av intresse för Svenskt Vattens medlemmar.

FoU-avgiften 2023 är 2,21 kronor per kommuninvånare och år.