Hoppa till huvudinnehåll

Samverkansdoktorand ger Lumire direktlänk till forskning

En doktorand med ena foten i universitetsvärlden och den andra i VA-organisationen, kan det vara något? Det tycker Lumire i Luleå som genom sin samverkansdoktorand får det bästa av två världar: forskning i framkant och hjälp i praktiska projekt kopplade till dagvattenhantering.

Ulrika Larsson är VA-strateg och mentor på Lumire för samverkansdoktoranden Emelie Hedlund Nilsson, som jobbar 20 procent i Lumires verksamhet och 80 procent med forskningsstudier på Luleå tekniska universitet (LTU). Vad innebär det egentligen att ha en samverkansdoktorand på plats?

- Emelie jobbar i våra ordinarie projekt med koppling till hennes ämnesområde dagvattenhantering, säger Ulrika Larsson. Här får hon en bra bild av hur det går till i verkligheten, insikter som hon sedan kan applicera i forskningen.

Ett av forskningsprojekten där Emelie varit involverad handlar om hur deponi av snö på så kallade multifunktionella ytor, exempelvis ett dike, kan leda till miljövinster. I ett annat projekt har Emelie studerat hur regnmönster påverkan designen av dagvattenanläggningar i kallt klimat.

Kunskapsflöde mellan verksamhet och LTU

Hur knyter man en samverkansdoktorand till sig? Bakgrunden i just det här fallet är ett kompetenscentrum inom dagvattenområdet på LTU, Drizzle, där en rad aktörer samverkar och bidrar med både tid och ekonomiska resurser. Med stöd från Vinnova har ett antal doktorander anställts inom centrumet, däribland Emelie, och Lumire har varit med och bestämt vilka områden inom dagvatten hon ska titta närmre på.

För Lumire finns en rad fördelar. Att ha tillgång till en medarbetare som forskar på hög nivå lyfter hela organisationen och gör arbetet roligare, menar Ulrika Larsson.

- Det är lite som att ha en direktlänk till universitetet, där vi får ta del av nyheter och den senaste forskningen. Vi använder redan hennes insikter i olika skarpa projekt och hon å sin sida delar nyförvärvad kunskap med flera andra doktorander på universitetet.

Ta hjälp av varandra

Just Emelie är tillsvidareanställd av Lumire, men finansieringen av samverkansdoktorander kan se olika ut. Finns det några tips till andra som vill prova på upplägget? Att ta kontakt med universitet eller högskola i närheten, alternativt med något av de olika forskningsklustren som SVU stöttar (Dag&Nät, DRICKS, VA-teknik Södra och VA-kluster Mälardalen).

- Det kan vara tufft för en VA-organisation att finansiera en doktorand fullt ut, säger Ulrika Larsson. Nyckeln är att sondera terrängen och sträcka ut handen till andra. Kanske kan en mindre VA-organisation gå ihop med en grannkommun och dela ett doktoranduppdrag mellan sig?