Så jobbar VA-organisationerna med forskning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Så jobbar VA-organisationerna med forskning

Svenskt Vatten stödjer forskning, innovation och utveckling genom Svenskt Vatten Utveckling (SVU). Utöver tillämpad forskning och utveckling, som är av intresse för Svenskt Vattens medlemmar, kan medlemmarna själva driva forsknings- och utvecklingsprojekt. Här presenterar vi ett urval av dessa projekt.

  • Samverkansdoktorand ger Lumire direktlänk till forskning

    En doktorand med ena foten i universitetsvärlden och den andra i VA-organisationen, kan det vara något? Det tycker Lumire i Luleå som genom sin samverkansdoktorand får det bästa av två världar: forskning i framkant och hjälp i praktiska projekt kopplade till dagvattenhantering.

  • Forskningsmedel möjliggör underjordisk filteranläggning för dagvatten

    Rening av dagvatten i tät bebyggelse är en svårknäckt nöt då utrymmet är begränsat. I Sundsvall testas i stället rening i en underjordisk filteranläggning som blivit verklighet genom Naturvårdsverket. Nu ska anläggningen utvärderas vidare, vilket finanserias både via Naturvårdsverket och Formas utlysning Blå innovation. Här berättar MittSverige Vatten och Avfall (MSVA) om hur de tar hjälp av forskningsmedel.

  • Bättre kväverening genom gemensamt forskningsprojekt

    Vilket är bästa sättet att rena bort kväve vid låga vattentemperaturer? Ja, det är MittSverige Vatten och Avfall (MSVA) i full färd med att ta reda på tack vare forskningsmedel från en rad finansiärer, bland annat Svenskt Vatten Utveckling (SVU). En av projektets viktigaste pusselbitar är samarbetet mellan flera olika parter.