Blå Innovation – Högkvalitativa vattentjänster - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Blå Innovation – Högkvalitativa vattentjänster

Svenskt Vattens projektet Högkvalitativa vattentjänster i harmoni med friska sjöar och vattendrag har samfinansieras genom Formas utlysning Blå innovation - förberedande projekt – 2021.

Syftet med projektet var att skapa en samsyn kring prioriterade utmaningar, belysa områden där forskning, utveckling och innovation redan pågår samt lyfta fram de aktörer inom VA-kollektivet och forskning som är bäst lämpade att ta sig an områden där insatser behövs.

Projektet ville också kartlägga regioner som behöver och vill få stöd för att ta del av pågående satsningar inom forskning och innovation såväl som nya initiativ under den kommande tioårsperioden. Inom projektet har kunskapsunderlag sammanställts inom tre områden: Regelverk och förutsättningar, Statusbeskrivning nulägesanalys samt Pågående forskning och utveckling. Dessa PM/underlag redovisas nedan.

Projektet Högkvalitativa vattentjänster slutredovisas i september 2023. Arbetet med att stödja nationell forskning och innovation fortsätter inom den branschgemensamma satsningen WAVE - ett förberedelseprojekt program inom utlysningen Impact Innovation.

Regelverk och förutsättningar

Forsknings- och utvecklingsidéer utifrån övergripande rättslig reglering (pdf)

Statusbeskrivning nulägesanalys

Översikt kommunala VA-anläggningar (pdf)
Statistik reningsverk (pdf)
Statistik dricksvattenberedning (pdf)

Pågående forskning och utveckling

Forskning av relevans för allmänt VA med stöd från nationella forskningsfinansiärer (pdf)
FoU_statlig finansiering 2019-feb2023 (excel)
Kunskapssammanställning Dag&Nät (pdf)
Kunskapssammanställning VA-teknik Södra (pdf)
Kunskapssammanställning VA-kluster Mälardalen (pdf)
Kunskapssammanställning DRICKS (pdf)