Impact Innovation – WAVE - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Impact Innovation – WAVE

Svenskt Vatten har tillsammans med RISE, Linköping Science Park och Lunds universitet tilldelats finansiering för förberedelseprojektet WAVE från utlysningen Impact Innovation. Tillsammans med relevanta samarbetsparter ska nu en ansökan för nästa steg tas fram, med konkreta mål och beskrivningar hur de kan nås.

WAVE syftar till att gå ifrån linjära till cirkulära, resurseffektiva vattenflöden för hållbara försörjningssystem till nytta och glädje för människor, miljö och samhällen under ett förändrat klimat. I ansökan presenterades tre fokusområden; klimat, vattenkvalitet och hållbara cirkulära system.

Elin Flodin,  Magnus Arnell, Petra Wallberg och Oscar Spaak jobbar tillsammans i projektledningen. På bilden saknas Oscar.

Elin Flodin, Magnus Arnell, Petra Wallberg och Oscar Spaak jobbar tillsammans i projektledningen. På bilden saknas Oscar.

Impact Innovation tillhör nästa generations strategiska innovationsprogram och finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Programmet kommer att fokusera på tre övergripande samhällsutmaningar:

  • Produktion, konsumtion och värdekedjor inom planetens gränser
  • God och jämlik hälsa
  • Attraktiva och välfungerande samhällen

Ansökan för genomförande av WAVE ska lämnas in i oktober 2023 och besked om ansökan går igenom fås därefter i början av 2024.

Mer information om utlysningen Impact Innovation.