Impact Innovation – Water Wise Societies - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Impact Innovation – Water Wise Societies

Nu påbörjar vi arbetet inom Water Wise Societies. Som ett av fem nya strategiska innovationsprogram inom Impact Innovation leds Water Wise Societies av RISE Research Institutes of Sweden tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholm Environment Institute (SEI), Svenskt Vatten, Linköpings Science Park och Lunds universitet.

Water Wise Societies är ett av fem innovationsprogram som beviljats medel genom Impact Innovation. Syftet för programmet är hållbart vatten för alla och kommer möjliggöra en bred palett av aktiviteter som utarbetas tillsammans med aktörerna i programmet. Det inkluderar aktiviteter inom såväl forskning som innovation, kompetensutveckling, policy och styrning, internationalisering och omställningsledning.

Programmet sammanfattar målsättningarna i fyra områden - vattenresilienta samhällen, välmående sjöar och vattendrag, tillgången till vatten och klok användning av vatten.

Vattenresilienta samhällen: samhällen byggs och förvaltas i harmoni med vatten och är motståndskraftiga mot klimatförändringar och kriser.

Välmående sjöar och vattendrag: som är skyddade och framtidssäkrade där källor till föroreningar är identifierade och minimerade

Tillgång till vatten: alla har tillgång till tillräckligt med vatten för att säkerställa blomstrande ekosystem, säkert dricksvatten, mat- och energiproduktion samt konkurrenskraftigt näringsliv.

Klok användning av vatten: där alla delar av samhället bara förbrukar den mängd och kvalitet vatten som de behöver och resurser från vattenströmmar cirkulerar på ett säkert sätt.

Beskedet om att Water Wise Societies beviljats nådde oss den 27 februari 2024. Läs mer om beviljandet här

Impact Innovation

Impact Innovation är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Syftet är att accelerera hållbar omställning för global konkurrenskraft och samhällsnytta.

Mer information om utlysningen Impact Innovation.