Hoppa till huvudinnehåll
Råvatten

Råvatten – källan till dricksvatten

Råvatten är råvaran för att producera förstklassigt dricksvatten. I Sverige har vi god tillgång på råvatten från både ytvatten och grundvatten. Men vi måste använda det rätt för att hålla kvaliteten hög.

Hälften av allt råvatten som används till dricksvatten kommer från ytvatten, alltså sjöar eller rinnande vattendrag. Den andra hälften fördelar sig lika mellan naturligt och konstgjort grundvatten. Naturligt grundvatten tas ur grävda eller borrade brunnar medan konstgjort grundvatten framställs genom att man låter ytvatten passera genom ett markgruslager, till exempel en grusås.

I Sverige har vi god tillgång på vatten. Det viktigaste är därför inte hur mycket vatten vi använder, utan att vi använder det på ett sätt som inte stör kretsloppet och håller råvattenkvaliteten hög. 

Reservvattentäkt kan behövas

Både grundvatten och ytvatten som är riktigt behandlat ger utmärkt dricksvatten. Om den ordinarie vattentäkten inte kan användas på kort eller lång sikt kan dricksvattenproducenten bli hänvisad till att ta råvatten från en reservvattentäkt.

Verktyg för att hålla en hög råvattenkvalitet

För att säkerställa att råvattnet håller hög kvalitet måste dricksvattenintresset lyftas in i kommunens planarbete, där vattenförsörjningsplaner och VA-planer är viktiga underlag till översiktsplanen. Läs mer om hur kommuner kan planera för dricksvatten (pdf).

Vattenskydd är ett viktigt instrument för att skydda grundvatten, sjöar och vattendrag som används för att producera dricksvatten. Även uppströmsarbete är ett viktigt verktyg för att hålla en hög kvalitet på råvattnet. 

Dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat

Vattenfrågorna påverkas i allra högsta grad av klimat-förändringar som kan medföra både torka och översvämningar liksom mikrobiologiska risker. Effekterna utreddes av Klimat- och sårbarhetsutredningen under 2006 och 2007. Svenskt Vatten tog fram två underlagsrapporter M134 (Klimatförändringarnas inverkan på de allmänna avloppssystemen) och M135 (Dricksvattenförsörjning i förändrat klimat).