Servisbroschyrer - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Servisbroschyrer

Svenskt Vatten har tillsammans med Svensk Försäkring, Säker Vatten och Installatörsföretagen tagit fram två broschyrer om servisledningar som är riktade till fastighetsägare. Det är servisbroschyr "Bygga nytt eller bygga om! Det här behöver du veta om vatten och avlopp" och servisbroschyr "Ta hand om ditt ledningsnät. Det här behöver du veta om vatten och avlopp".

Servisbroschyr - Bygga nytt eller bygga om! Det här behöver du veta om vatten och avlopp

Det är mycket att tänka på när du ska bygga hus. För att du ska få fräscht dricksvatten i kranen samtidigt som ditt avloppsvatten leds bort utan problem är det viktigt att vatten- och avloppsrören på din tomt installeras på rätt sätt. Det är också förutsättningen för att få anslutas till det kommunala ledningsnätet. För att underlätta för dig har Svenskt Vatten, Svensk Försäkring, Säker Vatten och Installatörsföretagen sammanställt det du behöver veta i en broschyr.
Ladda ner broschyren (PDF).

Servisbroschyr - Ta hand om ditt ledningsnät. Det här behöver du veta om vatten och avlopp

De syns inte, och märks kanske först när det blir problem med vattenläckor eller källaröversvämning. Därför är det är lätt att glömma bort vatten- och avloppsrören som är nergrävda på din tomt. Men som husägare är du ansvarig för att de fungerar, vilket inte är minst viktigt i försäkringsärenden. Svenskt Vatten, Säker Vatten och Installatörsföretagen har därför tagit fram en broschyr om hur du underhåller ditt ledningsnät och skyddar ditt hus mot vattenskador.
Ladda ner broschyren (PDF).

För Svenskt Vattens medlemmar

Broschyrerna är fria för alla medlemmar att använda på sin hemsida eller trycka upp. Den som vill kan också lägga in sin egen logotype bredvid de andra. De restriktioner som finns är att texten inte får ändras och att fotona inte får användas i något annat sammanhang. Men komplettera gärna med extra information om vad som gäller i din egen kommun separat på hemsidan eller i ett löst blad som kan delas ut tillsammans med broschyren.

Vill du hjälp med att lägga in din logotype eller få mer information om tryckning kontakta Lise-Lotte Nilsson, som producerat broschyrerna. Det kostnadsfritt att få en tryckfärdig PDF. Vill du ha hjälp med att lägga in din logotype kostar det 950 kronor exklusive moms. Du når henne på telefon 073-506 84 08 eller via mejl lise-lotte.nilsson@outlook.com 

Se även broschyr om skyfallshantering

Ska samhället klara att hantera skyfall behöver vi samarbeta över de kommunala kompetensgränserna. Sveriges Stadsbyggare, Svensk Försäkring och Svenskt Vatten har därför gemensamt arbetat fram en broschyr på temat.

Broschyren finns att ladda ner här.

Tips på källor med information om dagvatten

Stockholm Vatten och Avfall
Tillsammans gör vi plats för vattnet - VA SYD
Oxunda Vattensamverkan 
Artikeln ”Byt inte ut rören i förtid” från Fastighetstidningen

Servisbroschyrerna har reviderats och tillgänglighetsanpassats. De två broschyrerna är nu reviderade och tillgänglighetsanpassade (juli 2022). Tänk på att texten inte får ändras. Illustrationer och foton får inte heller användas i andra sammanhang. Eftersom det är webbroschyrer är de inte högupplösta och bör inte tryckas. Om någon ändå vill trycka eller får något problem med broschyrerna kontakta: Lise-Lotte Nilsson Tel: 073 506 84 08 Mejl: lise-lotte.nilsson@outlook.com