Kontaktlista för VA-organisationer i olika kommuner - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Kontaktlista för VA-organisationer i olika kommuner

Försäkringsbolag: använd kontaktlistan (i Excel-format) för att hitta aktuell VA-organisation och mejladress för den kommun där översvämningsskadan inträffat. Om aktuell kommun och va-organisation saknas så uppmana gärna dem att anmäla sin kontaktadress till listan när ni väl funnit dem.

VA-organisation: Kontakta Jonathan.Larsson@svensktvatten.se för att anmäla kontaktadress som försäkringsbolaget ska använda – helst en funktionsbrevlåda som inte är personbunden t.ex. regress@vabolag.se. Sedan kan den icke personbundna mejladressen kopplas vidare till för tillfället aktiva handläggare.

Kontaktlista vid regressärenden (uppdaterad augusti 2023)