Beräkningstips till P110 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Beräkningstips till P110

I Svenskt Vattens publikation P110 ”Avledning av dag-, drän- och spillvatten” finns ett flertal beräkningsmetoder. Några av beräkningarna i P110 lämpar sig bra för beräkning med exempelvis Excel. På denna sida hittar du Excel-beräkningar som svarar mot några av beräkningarna i P110 kap 10 ”Tabell- och diagrambilagor”

Excel-exemplen har utarbetats av Gilbert Svensson, SP Urban Water Management och kan laddas ned utan kostnad från denna sida.

OBSERVERA: All tillämpning av Excel-exempel i länklistan sker helt på eget ansvar, inklusive bedömning av resultatens rimlighet. Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter eller felaktig användning av dessa exempel.