Hållbar nyanläggning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hållbar nyanläggning

Varje år byggs det nya VA-ledningar för nära 6,5 miljarder kronor* och längden motsvarar ungefär Sveriges längd. Vi anser att de ledningar som anläggs nu ska hålla i 100 – 150 år. Därför är det viktigt att materialet är av hög kvalitet, att materialet är rätt för omgivningen, att ledningarna läggs på rätt sätt och att systemen utformas med tanke på framtida drift och underhåll.

Några av de publikationer som finns i ämnet är följande, samtliga finns att köpa i vår webbshop. 

Dimensionering av ledningsnät

  • P114 – Distribution av dricksvatten: Funktionskrav, hydraulisk dimensionering och utformning av allmänna vattenledningsnät.
  • P110 – Avledning av dag-, drän- och spillvatten: Bland annat om hur du dimensionerar och utformar ett spill- eller dagvattenledningsnät.

Materialval

  • P98 – Plaströr för allmänna VA-ledningar – Råd vid val av rörmaterial och projektering: Information om olika plaströr, vad man bör tänka på vid val av plaströr och hur man säkerställer en god kvalitet vid byggandet.
  • P92 – Anvisningar för projektering och utförande av markförlagda självfallsledningar av plast (Plaströrsanvisningar): Läggningsanvisningar och hållfasthetsdimensionering för självfallsledningar av plast
  • P99 – Betongrör för allmänna avloppsledningar – Råd och anvisningar för projektering och utförande: Läggnings- och dimensioneringsanvisningar för självfallsledningar av betong

Provning och kontroll

  • P91 - Anvisningar för provning i fält av allmänna avloppsledningar för självfall
  • P78 - Anvisningar för täthetsprovning av tryckledningar
  • P79 - Anvisningar för täthetsprovning av tryckledningar enligt VoV Bk21

 

* Källa: VASS Drift 2019.