Tillståndsbedömning av ledningsnät - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Tillståndsbedömning av ledningsnät

Tillståndsbedömning av ledningar är ett viktigt underlag för att kunna bedöma funktion och kondition för behov av underhåll och förnyelse. Det finns flera sätt att bedöma status på ledningar men det vanligaste är att filma och mäta inuti avloppsledningar med en kamera. Branschstandard för rörinspektion är Svenskt Vattens publikation P122 som publicerades november 2021 och ersätter gamla P93.

Inspektion av självfallsledningar och brunnar

I samarbete mellan DANVA, Danmark, Norsk Vann, Norge, VVY, Finland och Svenskt Vatten genomfördes ett projekt 2006 för att ta fram en gemensam nordisk plattform för bedömning av inspektioner av ledningar och brunnar. Baserat på den nordiska plattformen har branschorganisationerna sedan fastställt nationella publikationer för sina länder.

Den svenska publikationen heter P122 Rörinspektion av avloppsledningar i mark (utgiven av Svenskt Vatten, november 2021). P122 kan köpas och laddas ned som pdf i Vattenbokhandeln. P122 beskriver hur inspektionen ska utföras och innehåller fotoexempel med beskrivning av observationer och graderingar, normalt 1-4 där 4 är mycket allvarliga fel. P122 ersätter Svenskt Vattens publikation P93. 
Publikationen P103 Inspektion av avloppsbrunnar beskriver hur inspektion kan genomföras och innehåller gradering av observationer.

Till P122 och P103 hör ett filformat kallat TV4-formatet, vars beskrivning kan laddas ner under” Mer information”. Filformatet möjliggör även en "Ut-fil" från Beställare till TV-buss. Därmed kan man även ha möjlighet att beställa en fältkontroll av inlagda data från beställarens VA-databas. Aktuell version av filformatet är 4.0 och detta togs fram i samband med publiceringen av Svenskt Vatten publikation P122 år 2021. Tidigare version 3.1 (anpassad till P93) benämndes TV3-formatet och togs fram 2011, men ett förtydligande avseende obligatoriska uppgifter vid brunnsinspektioner gjordes i maj 2021. Under en övergångstid finns båda formaten (TV3 och TV4) för nedladdning nedan, men TV4-formatet är det man nu ska sträva mot vid all rörinspektion.

Kortbetyg och funktionsklassning för självfallsledningar

Ett sätt att göra en snabb bedömning av ledningarnas status efter rörinspektion är att använda kortbetyg. Metoden finns beskriven i två rapporter, länkar finns nedan. För att anpassa kortbetyget till P122 finns ett förslag till nya viktfaktorer.

Funktionsklassning använder lutningsmätning för att bedöma hur eventuella svackor påverkar ledningens funktion. Rapporten finns att ladda ner nedan.