Hoppa till huvudinnehåll

Tillståndsbedömning av ledningsnät

Tillståndsbedömning av ledningar är ett viktigt underlag för att kunna bedöma funktion och kondition för behov av underhåll och förnyelse.

Inspektion av självfallsledningar och brunnar

I samarbete mellan DANVA, Danmark, Norsk Vann, Norge, VVY, Finland och Svenskt Vatten genomfördes ett projekt 2006 för att ta fram en gemensam nordisk plattform för bedömning av inspektioner av ledningar och brunnar. Baserat på den nordiska plattformen har branschorganisationerna sedan fastställt nationella publikationer för sina länder.

Den svenska publikationen heter P93: ”TV-inspektion av avloppsledningar i mark” (sept. 2006). Den beskriver hur inspektionen ska utföras och innehåller fotoexempel med beskrivning av observationer och graderingar, normalt 1-4 där 4 är mycket allvarliga fel.

Publikationen P103, ”Inspektion av avloppsbrunnar” beskriver hur inspektion kan genomföras och innehåller gradering av observationer.

Till P93 och P103 hör ett filformat kallat TV3-formatet, vars beskrivning kan laddas ner under” Mer information”. Filformatet möjliggör även en "Ut-fil" från Beställare till TV-buss. Därmed kan man även ha möjlighet att beställa en fältkontroll av inlagda data från beställarens VA-databas. Aktuell version är 3.1.

Kortbetyg och funktionsklassning för självfallsledningar

Ett sätt att göra en snabb bedömning av ledningarnas status efter rörinspektion är att använda kortbetyg. Metoden finns beskriven i två rapporter, länkar finns nedan. För att anpassa kortbetyget till P93 finns ett förslag till nya viktfaktorer.

Funktionsklassning använder lutningsmätning för att bedöma hur eventuella svackor påverkar ledningens funktion. Rapporten finns att ladda ner nedan.