Drift, underhåll och förnyelse av ledningsnät - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Drift, underhåll och förnyelse av ledningsnät

Här kan du läsa mer om aktuell branschstandard och tips inom drift, underhåll och förnyelse av ledningsnät. Nu finns uppdaterade publikationer och stödmaterial om hur man utvecklar ett proaktivt arbetssätt för att förvalta den samhällsviktiga vatteninfrastrukturen.

Aktuella publikationer

P113 Effektivt underhåll

Underhållstänket som utvecklats via internationella standarder och processindustrin - överfört till VA-området. Hur man går från reaktivt till proaktivt arbetssätt samt de viktigaste aktiviteterna och begreppen. Hur dessa bör struktureras i underhållspyramiden och hur organisationen bör riggas. En kraftig omarbetning och modernisering av publikation P39. Publicerad hösten 2021. 

Stödfiler P113 (zip)

P116 Förnyelseplanering

Ny publikation baserad på tidigare handböcker och kursmaterial. Branschstandard och vägledning som beskriver ’tänket’ för planeringsprocessen och vilka analyser som bör göras. Publicerad hösten 2021. 

Stödfiler P116 (zip)

P122 Rörinspektion

Ersätter P93 TV-inspektion av avloppsledningar. En uppdaterad branschstandard med utökad vägledning för beställare av rörinspektion och kompletteringar kring nya mätmetoder och dokumentation mm. P122 är en viktig del av Tillståndsbedömning av ledningsnät. Publicerad kvartal 4-2021.