Hoppa till huvudinnehåll

Drift, underhåll och förnyelse av ledningsnät

Här kan du läsa mer om de arbeten som pågår inom området drift, underhåll och förnyelse av ledningsnät. Det finns en hel del publikationer på området; de här sidorna innehåller kortfattade beskrivningar och guidar dig rätt om du vill läsa mer.

Aktuella publikationer

P113 Effektivt underhåll

Underhållstänket som utvecklats via internationella standarder och processindustrin - överfört till VA-området. Hur man går från reaktivt till proaktivt arbetssätt samt de viktigaste aktiviteterna och begreppen. Hur dessa bör struktureras i underhållspyramiden och hur organisationen bör riggas. En kraftig omarbetning och modernisering av publikation P39. Publiceras kvartal 3-2021.

P116 Förnyelseplanering

Ny publikation baserad på tidigare handböcker och kursmaterial. Branschstandard och vägledning som beskriver ’tänket’ för planeringsprocessen och vilka analyser som bör göras. Publiceras kvartal 3-2021.

P122 Rörinspektion

Ersätter P93 TV-inspektion av avloppsledningar. En uppdaterad branschstandard med utökad vägledning för beställare av rörinspektion och kompletteringar kring nya mätmetoder och dokumentation mm. Publiceras kvartal 4-2021.