Hoppa till huvudinnehåll

Drift, underhåll och förnyelse av ledningsnät

Här kan du läsa mer om de arbeten som pågår inom området drift, underhåll och förnyelse av ledningsnät. Det finns en hel del publikationer på området; de här sidorna innehåller kortfattade beskrivningar och guidar dig rätt om du vill läsa mer.

Revidering av P39

Publikationen P39, ”Skötsel och underhåll av VA-nät”, är under revidering och omarbetning. Under hösten 2019 presenteras en remissversion av ny publikation (P113) som kostnadsfritt kan laddas ned via Svenskt Vattens hemsida. Ny publikation publiceras under 2020, efter bearbetning av synpunkter från remissen.