Hoppa till huvudinnehåll

Taxeundersökning

Inom svensk VA-verksamhet får huvudmannen själv bestämma sin egen taxa utifrån bestämmelserna i vattentjänstlagen. Svenskt Vattens taxestatistik möjliggör analys av trender på nationell nivå och hur taxan varierar mellan olika kommuner.

Undersökningens syfte

Taxeundersökningen syftar till att sammanställa och följa upp VA-taxor i respektive kommun från år till år. Taxestatistik med aktuella VA-avgifter för samtliga Sveriges kommuner publiceras årligen av Svenskt Vatten, tillsammans med en nationell analys av trender och kommentarer.

Undersökningen genomförs årligen på kommunnivå. Det är den mest heltäckande statistiken avseende VA-taxor i Sverige eftersom samtliga kommuner deltar i undersökningen.

Aktuell status

2022-års undersökning öppnade för inmatning i VASS den 3 januari. Undersökningen var öppen till 11 februari. Den färdiga rapporten publicerades 22 juni. 

Kontakt

Anne Adrup (Sweco) bistår Svenskt Vatten med projektledning för undersökningen under 2022.