Hoppa till huvudinnehåll

Taxeundersökning

Ett viktigt nyckeltal för vattentjänstbranschen är kommunens VA-taxa. Här hittar du sammanställning av taxestatistik från de senaste åren.

Undersökningens syfte

VA-verksamheten i Sverige är ett så kallat naturligt monopol. Detta innebär att huvudmannen själv får bestämma sin egen taxa. Taxan bestäms uppåt av vattentjänstlagen som anger att intäkterna för verksamheten inte får överstiga nödvändiga kostnader. Det kallas självkostnadsprincipen. Inom VA-branschen är det därför intressant att jämföra olika nyckeltal för verksamheten, så kallad benchmarking. VA-taxan för alla kommuner publiceras årligen av oss.

Se senaste årens taxestatistik

Den kompletta taxestatistiken för 2020 med PM och resultat redovisas här till höger. Sammanställningar av de senaste årens taxestatistik samt PM finns för nedladdning. Statistiken redovisas för en "normalvilla", typhus A, och för en lägenhet i ett flerbostadshus med 15 lägenheter, typhus B. Taxorna redovisas alltid inklusive moms. I Excel-filerna finns statistik för hela riket.