Hoppa till huvudinnehåll

Taxeundersökning

Ett viktigt nyckeltal för vattentjänstbranschen är kommunens VA-taxa. Här hittar du sammanställning av taxestatistik från de senaste åren.

Undersökningens syfte

Taxeundersökningen syftar till att sammanställa och följa upp VA-taxor i respektive kommun från år till år. Taxestatistik med aktuella VA-avgifter för samtliga Sveriges kommuner publiceras årligen av Svenskt Vatten, tillsammans med en nationell analys av trender och kommentarer.

Inom svensk VA-verksamhet får huvudmannen bestämma sin egen taxa, så länge den inte överstiger det vattentjänstlagen anger. Svenskt Vattens taxestatistik möjliggör analys av trender på nationell nivå och hur taxan varierar mellan olika kommuner.

Undersökningen genomförs årligen på kommunnivå. Det är den mest heltäckande statistiken avseende VA-taxor i Sverige eftersom samtliga kommuner deltar i undersökningen.

Aktuell status

2021-års undersökning avslutades i mitten av februari. Statistiken redovisas för en "normalvilla", typhus A, och för en lägenhet i ett flerbostadshus med 15 lägenheter, typhus B. Taxorna redovisas alltid inklusive moms och det finns statistik för hela riket.

Kontakt

Svenskt Vattens kontaktperson för undersökningen är Magnus Bäckström (magnus.backstrom@svensktvatten.se).