Revaqundersökning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Revaqundersökning

Revaq är ett nationellt certifieringssystem som verkar för att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, att skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit.

Undersökningens syfte

Syftet med undersökningen är att följa upp och redovisa data som enligt Revaq-reglerna ska rapporteras av de certifierade verken. De reningsverk som anslutit sig till Revaq har åtagit sig att öppet redovisa vad som gjorts, vilka framgångar man nått och vilka problem och utmaningar man stött på. Revaqundersökningen genomförs årligen.

Aktuell status

År 2023: Insamling av 2022 års data för Revaq startar den 15 februari och avslutas den 28 april. Infoutskick till alla Revaqverk kommer att ske i början av februari.

2022 års undersökning (med Revaq data för 2021) avslutades fredagen den 29 april. Granskning, analys och sammanställning på nationell nivå genomfördes sedan under senvår och sommaren. Revaq årsrapport för 2021 publicerades i början av november 2022.

Kontakt

Svenskt Vattens kontaktperson för undersökningen är Anna Wårberg (revaq@svensktvatten.se).