Revaqundersökning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Revaqundersökning

Revaq är ett nationellt certifieringssystem som verkar för att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, att skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit.

Undersökningens syfte

Syftet med undersökningen är att följa upp och redovisa data som enligt Revaq-reglerna ska rapporteras av de certifierade verken. De reningsverk som anslutit sig till Revaq har åtagit sig att öppet redovisa vad som gjorts, vilka framgångar man nått och vilka problem och utmaningar man stött på. Revaqundersökningen genomförs årligen.

Aktuell status

År 2023: Insamling av 2023 års data för Revaq startade den 15 februari 2024 och avslutas den 28 april 2024. Infoutskick till alla Revaqverk skedde via nyhetsbrevet "Knaster" i början av februari. En liten påminnelse mailas ut i mitten av mars.

2022 års undersökning (med Revaq data för 2021) avslutades fredagen den 29 april. Granskning, analys och sammanställning på nationell nivå genomfördes sedan under senvår och sommaren. Revaq årsrapport för 2022 publicerades i början av november 2023.

Kontakt

Svenskt Vattens kontaktperson för undersökningen är Anna Wårberg (revaq@svensktvatten.se).