Hoppa till huvudinnehåll

Revaqundersökning

Revaq är ett nationellt certifieringssystem som verkar för att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, att skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit.

Undersökningens syfte

Syftet med undersökningen är att följa upp och redovisa data som enligt Revaq-reglerna ska rapporteras av de certifierade verken. De reningsverk som anslutit sig till Revaq har åtagit sig att öppet redovisa vad som gjorts, vilka framgångar man nått och vilka problem och utmaningar man stött på. Revaqundersökningen genomförs årligen.

Aktuell status

2021-års undersökning (med data för 2020) avslutades 30 april. Granskning, analys och sammanställning på nationell nivå pågår. Resultatet (Revaq årsrapport 2020) publiceras i slutet av oktober 2021.

Kontakt

Svenskt Vattens kontaktperson för undersökningen är Anna Vestling (anna.vestling@svensktvatten.se).