Hoppa till huvudinnehåll

Lämna statistik i VASS

VA-branschens statistiksystem, VASS, är ett viktigt verktyg för branschens behov och innehåller sammanställd statistik om vattentjänstverksamheten. Verktyget bygger på att användarna lämnar in statistik.

Att använda VASS

Under 2016 uppdaterades verktyget till VASS 3.0, lite stöd för användandet hittar du längst ner på sidan.

Logga in i VASS.

Har du glömt ditt lösenord kan du få ett nytt via VASS startsida.

Du som inte har behörighet till VASS kan hämta rapporter under flikarna för respektive undersökning.

Tidplan för olika VASS-undersökningar

Statistiken samlas in under olika perioder. Efter insamlingsperioden kvalitetsgranskas och analyseras uppgifterna av Svenskt Vatten. Nationell sammanställning av statistik och trendanalys publiceras på Svenskt Vattens hemsida. En preliminär tidplan för 2020 finns här nedan.

VASS Taxa 2020
Inmatning: 16 december 2019 - 7 februari 2020
Analysrapport publicering: April 2020
Nyhet 2020: Ny funktion för att ladda upp aktuell VA-taxa som pdf via VASS-portalen i samband med att du matar in statistik. Möjliggör kvalitetssäkring. 

VASS Biogas
Inmatning: 17 februari 2020 – 17 april 2020
Analysrapport klar: hösten 2020

VASS Revaq
Inmatning: 17 februari 2020 – 30 april 2020
Analysrapport klar: hösten 2020

VASS Drift 2019
Inmatning: 17 februari 2020 – 30 april 2020
Analysrapport klar: Juni 2020
Nyhet 2020: Prioriterade nyckeltal i VASS Drift som ökar fokusering och kvalitet i svarsdata och analys – mer info kommer våren 2020.

Hållbarhetsindex 2020
Inmatning: 17 augusti 2020 – 18 september 2020
Analysrapport klar: Runt årsskiftet

Rapportering Vattensituation
Inmatning: Fortlöpande
Nyhet 2020: Nya frågor kan tillkomma. Bevattningsförbud mm som tidigare år. Svenskt Vatten ajourhåller nationell nulägesbild och delger myndigheter etc.

Kontakt

Har du allmänna frågor om VASS, skicka e-post till vass@svensktvatten.se

Har du frågor om de olika undersökningarna i VASS, kontakta oss:

Taxa, Drift, Hållbarhetsindex, Vattenverk, Rörnät:
Magnus Bäckström 

Biogas, Revaq, Reningsverk (avlopp): 
Anders Finnson