Hoppa till huvudinnehåll

Lämna statistik i VASS

VA-branschens statistiksystem, VASS, är ett viktigt verktyg för branschens behov och innehåller sammanställd statistik om vattentjänstverksamheten. Verktyget bygger på att användarna lämnar in statistik.

Att använda VASS

Alltmänt stöd för användandet hittar du längst ner på sidan.

Logga in i VASS.

Har du glömt ditt lösenord kan du få ett nytt via VASS startsida.

Du som inte har behörighet till VASS kan hämta rapporter under flikarna för respektive undersökning.

Tidplan för olika VASS-undersökningar

Statistiken samlas in under olika perioder. Efter insamlingsperioden kvalitetsgranskas och analyseras uppgifterna av Svenskt Vatten. Nationell sammanställning av statistik och trendanalys publiceras på Svenskt Vattens hemsida. En preliminär tidplan för 2021 finns här nedan.

VASS Taxa 2021 
Inmatning: 14 december 2020-12 februari 2021 
Analysrapport publicering: Juni 2021 

VASS Biogas
Inmatning: 15 februari 2021-18 april 2021
Analysrapport klar: hösten 2021

VASS Revaq
Inmatning: 15 februari 2021-30 april 2021
Analysrapport klar: hösten 2021

VASS Drift 2020
Inmatning: 15 februari 2021-30 april 2021
Analysrapport klar: hösten 2021

Hållbarhetsindex 2021
Inmatning: kvartal 3 2021
Analysrapport klar: Runt årsskiftet

Rapportering Vattensituation
Inmatning: Fortlöpande
Nyhet 2021: Nya frågor kan tillkomma. Bevattningsförbud mm som tidigare år. Svenskt Vatten ajourhåller nationell nulägesbild och delger myndigheter etc. 

Specialundersökning ’Avloppsreningsverk 2020’
Planeras ske 2021, mer info kommer kvartal 1 2021. Avser insamling av uppgifter på avloppsreningsverksnivå, data för helår 2020. Genomfördes senast år 2016.

Kontakt

Har du allmänna frågor om VASS, skicka e-post till vass@svensktvatten.se

Har du frågor om de olika undersökningarna i VASS, kontakta oss:

Taxa, Drift, Hållbarhetsindex, Vattenverk, Rörnät:
Lovisa Gelotte eller  Magnus Bäckström 

Biogas, Revaq, Reningsverk (avlopp): 
Anders Finnson