Hoppa till huvudinnehåll

Hållbarhetsindex

Hållbarhetsindex (HBI) är ett verktyg som kommuner kan använda för att utveckla verksamheten. 171 kommuner deltog i årets undersökning (2019).

Med hjälp av verktyget kan VA-verksamhetens ledning och politiskt ansvariga bland annat

  • identifiera prioriterade åtgärder och investeringar
  • följa upp förbättringsåtgärder årligen
  • bredda taxediskussionen
  • skapa underlag för VA-planer och andra strategiska dokument
  • analysera samverkansbehov med andra kommuner.

Under de år som hållbarhetsindex genomförts har antalet deltagande kommuner stadigt ökat för varje år, från 97 stycken 2014 till 171 stycken 2019.

Nedan finns en rapport som beskriver verktyget mer utförligt.

Resultatrapport 2019

I resultatrapporten för hållbarhetsindex 2019 (pdf) presenteras det samlade resultatet för undersökningen med kommentarer och analys.

Analysen av årets resultat visar på fortsatt stora utmaningar. Status på de kommunala vatten- och avloppstjänsterna är god idag, men många kommuner öka kapaciteten för långsiktig planering och investeringar. Små kommuner står inför särskilt stora utmaningar och samverkanslösningar är en viktig faktor för att möta framtidens utmaningar.