Hoppa till huvudinnehåll

Reningsverksundersökning

VASS Reningsverk är en undersökning på anläggningsnivå, det vill säga den redovisar resultat för reningsverken.

Undersökningens syfte

Undersökningen är på anläggningsnivå, frivillig och är öppen för alla kommunala VA-organisationer. Du kan välja att delta med ett eller flera reningsverk. Syftet med undersökningen är att medlemmarna ska kunna utveckla och öka kunskapen om energi- och resursförbrukning samt prestation för sina valda reningsverk.

Varför delta i VASS reningsverk? Om ditt/dina reningsverk är med i VASS får du ett bra material för att följa utvecklingen mellan olika år. Du får också en möjlighet att jämföra kostnader, prestationer och resursförbrukning med andra verk genom att VASS-reningsverk beräknar nyckeltal för ditt verk. Att delta i VASS-reningsverk ger dig en bra utgångspunkt för kartläggning och förbättring av dina reningsverks effektivitet och resursförbrukning.

Peter Balmér Göteborg peter.balmer@telia.com  bistår Svenskt Vatten i undersökningen.

Aktuell status

Reningsverksundersökningen genomförs inte varje år. År 2020 sker nästa insamling av data (2019 års data). De år vi inte samlar in data kommer Svenskt Vatten på olika sätt att stödja arbetet med att medlemmarna använder sig av sina redan inmatade data i VASS reningsverk för att analysera och förbättra sina reningsverk.

Undersökningen har genomförts under två år, 2017 med insamling av 2016 års data och 2016 med insamling av 2015 års data.

Under hösten 2018 anordnade vi tre arbetsmöten på tre olika platser i landet för att tillsammans med reningsverken gå igenom de data som matades in för år 2015 och år 2016  och se vilka utvecklingsmöjligheter som finns för reningsverken när det gäller band annat resurs- och energieffektiviseringar: Hässleholm 15 oktober, Arlanda 18 oktober och Skövde 22 oktober.

En sammanfattande rapport inklusive bilagor för 2016 års data publicerades 2018, se länken http://vav.griffel.net/filer/svu-rapport_2018-05.pdf

En  sammanfattande rapport för 2016 + bilagor publicerades i december 2016, se nedan.