Reningsverksundersökning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Reningsverksundersökning

Med hjälp av reningsverksundersökningen kan nyckeltal med fokus på områden som tillrinning, utsläpp, slamkvalitet, energi, kemikalier, personal och driftkostnader tas fram för svenska reningsverk.

Undersökningens syfte

Syftet med undersökningen är att Svenskt Vattens medlemmar ska kunna utveckla och öka kunskapen om energi- och resursförbrukning samt prestation för sina valda reningsverk. Syftet är även att resultatet ska kunna användas för jämförelse och utveckling. Inrapporterade data görs inte allmänt tillgängliga, utan från denna undersökning redovisas endast slutsatser för hela landet.

Undersökningen är på anläggningsnivå, frivillig och öppen för alla Svenskt Vattens medlemmar att delta i. Det är möjligt att välja att delta med ett eller flera reningsverk. 

Aktuell status

Sammanställning av 2021 års undersökning (med data för 2020) är nu färdigställd. Rapporten (Reningsverk 2020) hittas i högerspalten under ”Aktuell rapport”.

Undersökningen har tidigare genomförts två gånger, 2017 med insamling av 2016-års data och 2016 med insamling av 2015-års data. Det har sedan dess beslutats att undersökningen bör genomföras med cirka fyra års intervall.

De år data inte samlas in kommer Svenskt Vatten på olika sätt att stödja arbetet med att medlemmarna använder sig av sina redan inmatade data i VASS reningsverk för att analysera och förbättra sina reningsverk.

Kontakt

Svenskt Vattens kontaktperson för undersökningen är Klara Westling (klara.westling@svensktvatten.se).

Peter Balmér (peter.balmer@telia.com) bistår Svenskt Vatten i undersökningen.