Hoppa till huvudinnehåll

Reningsverksundersökning

VASS Reningsverk är en undersökning på anläggningsnivå, det vill säga den redovisar resultat för reningsverken.

Undersökningens syfte

Undersökningen är på anläggningsnivå, frivillig och är öppen för alla kommunala VA-organisationer. Du kan välja att delta med ett eller flera reningsverk. Syftet med undersökningen är att medlemmarna ska kunna utveckla och öka kunskapen om energi- och resursförbrukning samt prestation för sina valda reningsverk.

Varför delta i VASS reningsverk? Om ditt/dina reningsverk är med i VASS får du ett bra material för att följa utvecklingen mellan olika år. Du får också en möjlighet att jämföra kostnader, prestationer och resursförbrukning med andra verk genom att VASS-reningsverk beräknar nyckeltal för ditt verk. Att delta i VASS-reningsverk ger dig en bra utgångspunkt för kartläggning och förbättring av dina reningsverks effektivitet och resursförbrukning.

Peter Balmér bistår Svenskt Vatten i undersökningen.

Aktuell status

Nu är det dags för VASS reningsverk 2020! I maj och juni 2021 sker insamling av 2020 års data.

Undersökningen har tidigare genomförts två gånger, 2017 med insamling av 2016 års data och 2016 med insamling av 2015 års data. Det har sedan dess beslutats att undersökningen bör genomföras med cirka fyra års intervall.

De år vi inte samlar in data kommer Svenskt Vatten på olika sätt att stödja arbetet med att medlemmarna använder sig av sina redan inmatade data i VASS reningsverk för att analysera och förbättra sina reningsverk.

Sammanfattande rapporter från tidigare genomförda undersökningar hittas i högerspalten.