Hoppa till huvudinnehåll

Driftundersökning

Driftundersökningen inkluderar frågor om VA-verksamhetens anläggningstillgångar och drift som syftar till att beskriva VA-tillståndet i Sverige. Detta är den största nationella statistikinsamlingen för kommunalt VA med statistik och nyckeltal inom bland annat vattenförbrukning, läckage, bräddning, investeringar och personal.

Undersökningens syfte

Driftundersökningen syftar till att undersöka och beskriva statusen för VA-verksamhetens anläggningstillgångar och drift. Den innehåller frågor om VA-systemet på en övergripande nivå, t.ex. antal vatten- och avloppsreningsverk, längd på ledningsnät, uppgifter om driftstörningar, förnyelsetakt samt en del frågor om ekonomiska uppgifter.

 Undersökningen genomförs årligen på kommunnivå och är frivillig för Svenskt Vattens medlemmar att delta i. Som deltagare är det möjligt att ta del av både egna och andra kommuners resultat.  Genom att besvara frågorna får man ett antal nyckeltal som underlag för till exempel benchmarking.

 Aktuell status

2022 års undersökning (med data för helåret 2021) öppnar för inmatning i VASS den 14 februari 2022. Undersökningen är öppen till och med den 8 april 2022.

Kontakt

Anne Adrup (Sweco) bistår Svenskt Vatten med projektledning för undersökningen under 2022.