Hoppa till huvudinnehåll

Driftundersökning

VASS Drift är en undersökning på kommunnivå som är årligen återkommande sedan 2003. Svenskt Vatten sammanställer och kommenterar statistiken på nationell nivå i en årlig resultatrapport. Dessa rapporter beskriver tillståndet i VA-Sverige.

Undersökningens syfte

VASS Drift innehåller frågor om VA-systemet på en övergripande nivå, t.ex. antal vatten- och avloppsreningsverk, längd på ledningsnät, uppgifter om driftstörningar, förnyelsetakt samt en del frågor om ekonomiska uppgifter. Genom att besvara frågorna får man ett antal nyckeltal som underlag för till exempel benchmarkning.

Aktuella frågor finns längst ner på denna sida, liksom stöd för inmatningen.

Aktuell status

VASS Drift 2020 öppnar 15:e februari och är öppen till och med 30:e april. För att besvara undersökningen loggar ni, som vanligt, in i VASS.

Stödfil för inmatning samt Excelfil med frågedefinitioner kommer att finnas tillgängliga i VASS då undersökningen startas upp.