Hoppa till huvudinnehåll

Driftundersökning

VASS Drift är en undersökning på kommunnivå som är årligen återkommande sedan 2003.

Undersökningens syfte

VASS Drift innehåller frågor om VA-systemet på en övergripande nivå, t.ex. antal vatten- och avloppsreningsverk, längd på ledningsnät, uppgifter om driftstörningar, förnyelsetakt samt en del frågor om ekonomiska uppgifter. Genom att besvara frågorna får man ett antal nyckeltal som underlag för till exempel benchmarkning.

Aktuella frågor finns längst ner på denna sida, liksom stöd för inmatningen.

Aktuell status

Resultatrapport från Drift 2017 finns nu till höger på sidan. Vi har även lagt ut den så kallade standardrapporten som genereras i VASS. Den innehåller nyckeltalen, fördelade på kommunernas storlekskategorier, med uppgifter om medel, median med mera. För några av nyckeltalen har vi tagit bort de lägsta/högsta 5 % av svaren (detta framgår i diagrammen) Orsaken är att få bort felaktiga nyckeltal, till exempel negativa eller orimligt höga värden. Några av nyckeltalen har färre än 20 svar - detta måste tas hänsyn till när man tittar på de statistiska resultaten. Standardrapporten kan genereas med den egna kommunens värden i rapporthanteringen i VASS.